Strategija razvoja

Vizija općine Gornji Vakuf - Uskoplje

Općina Gornji Vakuf - Uskoplje će biti privredni centar, koji povezuje kontinentalni sa mediteranskim dijelom BiH i priobalnim dijelom Hrvatske, sa razvijenom ekološkom sviješću i intezivnom organskom-poljoprivrednom proizvodnjom, zimskim turizmom, razvijenim ljudskim resursima, te predstavlja ugodan ambijent za poslovanje, život i rad sa visokim stepenom iskorištenosti obnovljivih izvora energije..