Općina Gornji Vakuf - Uskoplje

Saopštenje o održanom sastanku

Radni_timTema – Nacrt socio-ekonomske analize

• Danas, 14.12.2009.godine u 1200 sati u kabinetu Načelnika općine Gornji Vakuf-Uskoplje, održan je sastanak članova  Radne grupe za izradu Strategije razvoja općine Gornji Vakuf –Uskoplje
• Tema sastanka je bila „Nacrt socio-ekonomske analize“
• Sastanku je prisustvovalo 13 članova Radne grupe, 4 su člana bila odsutna, a sastanku su prisustvovali i predstavnici REZ-a Ormanović Aladin i predstavnik OSCE-a Mladen Marijanac.
• Nakon niza diskusija prisutnih, Zaključeno je da se prijedlozi u vezi Nacrta socio-ekonomske analize dostave u pisanoj formi da bi se finalizirale aktivnosti na izradi Socio-ekonomske analize.
• Zaključeno je da se sljedeći sastanak održi u januaru 2010.godine, poslije novogodišnjih praznika

Hidajet Redžić

 

.