Općina Gornji Vakuf - Uskoplje

Prezentacija nacrta

SDC105371111

• 25.01.2009.godine u 1200 sati u  prostorijama Doma kulture, održan je sastanak Radne grupe za izradu Strategije razvoja općine Gornji Vakuf –Uskoplje
• Sastanku je prisustvovali članovi Radne grupe, Općinski načelnik  Sead Čaušević, direktorica REZ -a  Amela Maličbegović i stručni saradnik REZ-a Aladin Ormanović, predstavnik OSCE-a Mladen Marijanac, privrednici kao i predstavnici NVO-a sa općine Gornji Vakuf –Uskoplje.
•  Tema sastanka je bila „ Prezentacija Nacrta socio-ekonomske analize“u okviru Strategije razvoja općine Gornji Vakuf –Uskoplje za 2010-2015. godine. Finalni nacrt

.