Vijesti

Video prezentacija rekonstrukcije gradskih ulica

Ulice

Rekonstrukcija ulica - Faza 1.

1

 

Dana 05. 03. 2018. godine Komisija za javne nabavke Općine Gornji Vakuf-Uskoplje izvršila je otvaranje ponuda u  postupku javne nabavke: „Rekonstrukcija vodovodne, kanalizacione (fekalne i oborinske) mreže Gradska ulica i u užem urbanom dijelu Gornjeg Vakufu-Uskoplja - Faza 1“,

 

Sastav Komisije za javne nabavke je sljedeći:
1. G-din Nikola Milić, kao predsjednik Komisije,
2. G-din Omer Ljubunčić, član Komisije,
3. G-din Suad Šišić, član Komisije,
4. G-din Adnan Milanović, kao Sekretar Komisije.

 Na otvaranju ponuda bili su prisutni i predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save:  
1. G-đa Roksanda Školjić, i
2. G-din Marko Barić.

Za navedeni postupak javne nabavke pristiglo je 6 ponuda (kod grupe ponuđača navedeni su samo predstavnici grupe ponuđača):
- ROCCO COMMERCE d.o.o. Livno u iznosu od 3.210.540,99 KM,
- Ludwig Pfeifer Hoch und Tiebfau GmbH & CO. KG Njemačka u iznosu od 4.917.769,63 KM,
- MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad u iznosu od 3.947.261,06 KM,
- BUJICE d.o.o. Konjic u iznosu od 3.256.768,48 KM,
- PUTOVI d.o.o. Grude u iznosu od 3.087.843,17 KM,
- IZGRADNJA TOJAGA d.o.o. Mostar  u iznosu od 4.166.333,63 KM.
Cijene su izražene sa popustom i PDV-om. Navedene cijene nisu konačne dok Komisija ne izvrši računsku kontrolu ponuda.

Postupak provjere kvalifikacije ponuđača i ocjenu ponuda provest će Komisija za javne nabavke na zatvorenim sjednicama, nakon čega će donijeti Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili Preporuku o poništenju postupka javne nabavke.

Sretan Dan nezavisnosti

dan nezavisnosti

Svim stanovnicima općine Gornji Vakuf-Uskoplje, u zemlji i dijaspori, kao i svim stanovnicima Bosne i Hercegovine iskrene čestite povodom 1. marta/ožujka, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine upućujemo iskrene čestitke..

Neka ovaj izuzetno važan dan bude podstrek svima nama da damo svoj puni doprinos daljem jačanju i izgradnji Bosne i Hercegovine, za dobrobit svih njenih građana.
OPĆINSKI NAČELNIK                                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
 Sead Čaušević       .                                                    Goran Batinić

.

Zimsko održavanje cesta na području Općine

Općina Gornji Vakuf-Uskoplje jedna je od rijetkih općina u okruženju koja ima planirano zimsko održavanje svih lokalnih putova i gradskih ulica, te odvojaka po naseljenim mjestima na području cijele općine, ukupne dužine 214,50 km lokalnih putova, gradskih ulica i odvojaka po naseljenim mjestima, od čega je 19,7 km gradskih ulica.
Putevi i ulice na području naše općine su svrstani u 6 LOT-ova
Lot-1. Istočni dio općine MZ Voljevac i MZ Dobrošin,
Lot-2. Središnji i sjeverni dio općine MZ Gornji Vakuf-Uskoplje 1 i 2 , MZ Bistrica, te dio MZ  Gornji Vakuf-Uskoplje 3 i dio MZ Uzričje,
Lot.3. Zapadni dio općine MZ Bojska, MZ Pajić Polje, MZ Grnica i MZ Ploča,
Lot-4. Sjeverni i sjeveroistočni dio općine odnosno dio MZ Gornji Vakuf-Uskoplje 3, MZ Ždrimci i dio MZ Gornji Vakuf-Uskoplje 1,
Lot-5. Zapadni i jugozapadni dio općine odnosno MZ Voljice, MZ Podgrađe, dio MZ Ploča i veći dio MZ Uzričje, te
Lot-6. Južni dio općine MZ Pidriš) iz razloga jednostavnijeg i kompaktnijeg obuhvatnog prostora za održavanje putova i ulica.

Ovi navedeni lokalni putni pravci i gradske ulice su pri održavanju raspoređeni u 3 prioriteta pri čemu su :
•    I prioritet-održavanja gradske ulice i lokalni putni pravci kojima saobraćaju vozila javnog 
     prijevoza putnika i učenika,
•    II prioritet - su ostali lokalni putni pravci sa odvojcima na kojima ne saobraćaju vozila javnog
     prijevoza putnika i učenika odnosno važniji lokalni putni pravci koji povezuju naseljena
     mjesta naše općine sa općinskim središtem odnosno sa putovima više kategorije
•    III prioritet - su pojedini odvojci po naseljenim mjestima naše općine.

Za 30,85 km jako nepristupačnih putnih pravaca u našim MZ (Putovi u MZ Bojska Derviši, Seferovci i Hindići, zatim MZ Pajić Polje Lužani i Kladuša , MZ Grnica odvojci u Grnici, MZ Ploča Gazilji i G.Hrasnica-Gurići, u MZ Pidriš odvojci Zastalača i u MZ Ždrimci neke ulice u naselju Vrse) za koje nijedan od izvođača ne želi dati ponudu zbog uskih putova i nepristupačnih terena za održavanje općina Gornji Vakuf-Uskoplje mještanima navedenih MZ godišnje odobri oko 5.450,00 KM goriva pri čemu sami mještani svojim sredstvima (traktorima) vrše čišćenje ovih putnih pravaca od snijega.

Na cestama I Prioriteta, radovi na osiguranju prohodnosti moraju se izvoditi permanentno u cilju osiguranja stalne prohodnosti i dovršiti u roku od 5 sati u nizinskom odnosno 8 sati u planinskom području, računajući od trenutka prestanka padavina,

Na cestama II prioriteta, u vrijeme snježnih padavina i pojave ledene kiše ne smije doći do zastoja u odvijanju prometa / saobraćaja duže od 6 sati u toku dana,

Na cestama III prioriteta, obaveza stvaranja uvjeta za sigurno odvijanje prometa/saobraćaja je najduže 72 sata računajući od trenutka prestanka padavina.

Slike putova i ulica 22./23. 02. 2018. godine.

Podkategorije