Vijesti

Prijem volentera

Na osnovu člana 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/06) i člana 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16), Općinski načelnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje objavljuje :

J A V N I  P O Z I V
za prijem volontera u općinsku upravu Gornji Vakuf-Uskoplje

Radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad izvršit će se prijem volontera u općinsku upravu Gornji Vakuf-Uskoplje, kako slijedi :


1.    Volonter - bachelor inženjer saobračaja, smjer drumski i gradski saobračaj -1 izvršitelj
2.    Volonter - bachelor sociolog istraživač  - 1 izvršitelj
3.    Volonter - bachelor poslovne ekonomije - 1 izvršitelj
4.    Volonter - bachelor novinarstva - 1 izvršitelj
5.    Volonter - magistar prava - 1 izvršitelj
6.    Volonter - bachelor menadžmenta sigurnosti - 1 izvršitelj
7.    Volonter - diplomirani inženjer šumarstva - 1 izvršitelj
Na javni poziv se mogu prijaviti kandidati koji nisu odradili pripravnički ili volonterski staž i koji nemaju radno iskustvo nakon završetka VSS.
Izbor i prijem volontera izvršit će se u skladu sa Pravilnikom o kriterijima i postupku izbora i prijema volontera u općinsku upravu Gornji Vakuf-Uskoplje.
Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente (original ili ovjerena kopija):
1.    Fakultetsku diplomu (nostrificiranu diplomu ukoliko fakultet nije završen u BiH),
2.    Uvjerenje Službe za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon završetka studija (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Službe),
3.    Uvjerenje o prosjeku ocjena nakon završetka studija,
4.    Uvjerenje o državljanstvu,
5.    Uvjerenje o prebivalištu,
6.    Fotokopija lične karte (ovjerena).
Prijave sa traženim dokumentima potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na oglasnoj ploči i web stranici općine Gornji Vakuf-Uskoplje na adresu:
Općina Gornji Vakuf-Uskoplje, Komisija za prijem volontera,Vrbaska bb,70240 Gornji Vakuf-Uskoplje, sa naznakom „Javni poziv za prijem volontera“, osobno ili putem pošte preporučeno.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Volonterski rad traje jednu godinu.
Volonter se prima na stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad) i ima pravo na naknadu za rad sukladno Zakonu.

Objavljeno: 31. 07. 2017.
                                                                                      OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                        Sead Čaušević,prof.

Javni poziv - sufinanciranje za 2018. godinu

Obzirom da je u pripremi izrada Nacrta budžeta/proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018. godinu, iz Službe za privredu/gospodarstvo i finansije/financije mole sve zainteresirane da svoje finansijske/financijske zahtjeve za uvrštavanje u budžet/proračun dostave u Službu za privredu/gospodarstvo i finansije/financije najkasnije do 01. 09. 2017. godine.

TEKST JAVNOG POZIVA

OBRAZAC

Pokrenut FARMER PORTAL

1497352176 Farmerportalbanner

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH izradilo je i pokrenulo Farmer portal, suvremeno informatičko rješenje namijenjeno poljoprivrednicima.
Zahvaljujući web portalu Farmerportal.ba svaki registrirani poljoprivrednik može vidjeti na koje poticaje ostvaruje pravo te direktno elektronski preuzeti obrasce za prijavu na poticaje i prijavu proizvodnje. Također, može pratiti status zahtjeva za novčane podrške koje je predao.

Na Farmerportal.ba poljoprivrednici će dobiti pouzdane informacije, a portal će olakšati posao općinskim službenicima koji ostvaruju direktan i prvi kontakt s poljoprivrednicima.

Registrirani poljoprivrednici imat će omogućen pristup osobnim podacima iz Registra poljoprivrednih gazdinstava, uvid u vrste podrški za koje mogu aplicirati na temelju poljoprivrednih resursa prijavljenih za tu godinu, preuzimanje već popunjenih obrazaca prijave proizvodnje i zahtjeva, kao i pregled i praćenje statusa podnesenih zahtjeva za novčane podrške.

Inače, Ministarstvo je u proteklim godinama kompletiralo Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata. Prošlogodišnjim uvođenjem softvera za plaćanje Registar je povezan na općinskoj razini s obradom zahtjeva u resornim kantonalnim ministarstvima, zavodima i Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, sve do isplate putem trezorske aplikacije Federalnog ministarstva financija. Ovo suvremeno informatičko rješenje obuhvata kompletan proces prijave, apliciranja, obrade i isplate novčanih podrški u poljoprivredi uz punu transparentnost kompletnog procesa kroz Farmerportal.ba.

JKP Radovina - pregovarački postupak

JKP "Radovina" Gornji Vakuf - Uskoplje pokreće pregovarački postupak za dostavu ponude za isporuku 10000 litara Euro dizela EN 590 (euro 5).

TEKST POZIVA

Podkategorije