Vijesti

5 sjednica OV

Na osnovu člana 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje", broj; 7/13) sazivam 5. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje koja će se održati dana 18. 05. 2017. godine (četvrtak) s početkom u 10 sati u Velikoj sali općine Gornji Vakuf – Uskoplje.
Za sjednicu predlažem slijedeći :

DNEVNI RED :

 

                                                                                                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                                Goran Batinić


.

5 sjednica OV

Na temelju članka 45. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje", br.1/01 i 3/05 ) sazivam  5. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje koja će se održati dana 18. 5. 2017. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati u velikoj sali općine Gornji Vakuf - Uskoplje

Za sjednicu predlažem slijedeći :

DNEVNI RED :

1. Vijećnička pitanja
2. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje
3. Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva Bugojno za 2016.godine
4. Informacija o radu Ispostave Zavoda za zapošljavanje Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016.godinu
5.    Izvješće o radu JKP «VIK»d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016.godinu i Plan rada
za 2017.godinu
6. Izvješće o radu JKP «Radovina»d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016.godinu i Plan rada za 2017.godinu
7. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01.01. do 31.03.2017.godine
8. Prijedlog Plana korištenja javnih površina na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje – hitni postupak
9.   Prijedlog akata  Imovinsko pravne službe;
a) Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina označenih kao k.č. 1493/23 i k.č. 1493/24, K.O.- S.P Gornji Vakuf
b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpuno izvlaštenje dijela nekretnina označenih kao k.č. 1792/1 i 1792/2, K.O.-S.P. Gornji Vakuf

                                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                         Goran Batinić

.

Sazvana 5. sjednica Općinskog vijeća

Predsjednik općinskog vijeća općine Gornji Vakuf – Uskoplje, gospodin Goran Batinić sazvao je 5. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje koja će se održati dana 18. 5. 2017. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati u Velikoj sali općine Gornji Vakuf - Uskoplje.

Dnevni red za ovu sjednica sa kompletnim materijalima možete preuzeti na donjim linkovima :

5. sjednica Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje (bos)

5. sjednica Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje (hrv)

Preliminarni rezultati stipendije 2016/2017

Općinsko izborno povjerenstvo/komisija danas je objavilo preliminarne rezultate korisnika općinskih stipendija za akademsku 2016/2017 godinu

PRVA GODINA

DRUGA GODINA

TREĆA GODINA

ČETVRTA, PETA I ŠESTA GODINA

Podkategorije