Vijesti

Sazvana 16. sjednica Općinskog vijeća

Predsjednik općinskog vijeća općine Gornji Vakuf – Uskoplje, gospodin Goran Batinić, sazvao je 16. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje koja će se održati dana 20. 12.  2018. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati u Velikoj sali općine Gornji Vakuf - Uskoplje.

Dnevni red za ovu sjednica sa kompletnim materijalima možete preuzeti na donjim linkovima :

16. sjednica Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje (bos)

16. sjednica Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje (hrv)

Anketa - Godišnje istraživanje farmi

Na osnovu Zakona o statistici u Federaciji BiH kao i u skladu sa Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federciju Bosne i Hercegovine Federalni zavod za statistiku obavještava da će se u periodu od 1. 12. do 15. 12. 2018. gtodine na području općine Gornji Vakuf - Uskoplje provesti Anketa Godišnje istraživanje farmi 2018 (GIF).

Anketiranje domaćinstava na terenu obavljat će anketari ovlašteni za područje naše Općine.

GIF-om 2018. prikupljaju se podaci o ostvarenoj poljoprivrednoj proizvodnji (biljna i stočna proizvodnja), upotrebi poljoprivrednih proizvoda, radnoj snazi na gazdinstvu, podaci o rentama i cijenama zemljišta i međufaznoj potrošnji u poljoprivredi.

Iz Federalnog zavoda za statistiku mole za puno razumijevanje i podršku u provođenju ove aktivnosti.

Prikupljeni podaci su povjerljivi i bit će objavljeni u agregiranom obliku.

Sretan Dan državnosti

2511

Javni oglas za prodaju putničkog automobila

Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 49/06), te članka 44. Statuta općine Gornji Vakuf-Uskoplje („Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje“,broj 1/01 i 3/05),Općinski načelnik objavljuje;

J A V N I  O G L A S
za prodaju putničkog automobila u vlasništvu općine Gornji Vakuf-Uskoplje
javnim nadmetanjem putem prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda

Opširnije: Javni oglas za prodaju putničkog automobila

Podkategorije