Vijesti

11 sjednica OV

Na temelju članka 45. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf–Uskoplje", br.1/01 i 3/05 ) sazivam 11. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje koja će se održati dana 5. 4. 2018. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati u velikoj sali općine Gornji Vakuf-Uskoplje

Za sjednicu predlažem slijedeći :

                                             DNEVNI RED

      2018–2020 godina–skraćeni postupak
11.  Prijedlog Rješenja o razrješenju;
                  a)   Člana Povjerenstva za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju
                  b)   Člana Povjerenstva za statut i propise
12.   Prijedlog Rješenja o imenovanju;
                  c)    Člana Povjerenstva za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju
                  d)    Člana Povjerenstva za statut i propise
  
                                                                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                         Goran Batinić

 

 

                                                                                         

.

Sazvana 10. sjednica Općinskog vijeća

Predsjednik općinskog vijeća općine Gornji Vakuf – Uskoplje, gospodin Goran Batinić, sazvao je 10. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje koja će se održati dana 15. 02. 2018. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati u Velikoj sali općine Gornji Vakuf - Uskoplje.

Dnevni red za ovu sjednica sa kompletnim materijalima možete preuzeti na donjim linkovima :

10. sjednica Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje (bos)

10. sjednica Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje (hrv)

Upravljanje poplavnim rizikom u slivu Vrbasa

Općina Gornji Vakuf - Uskoplje je, u suradnji sa UNDP, otpočela aktivnosti na unapređenju, spremnosti i reakcije lokalnih zajednica na poplave kroz projekt ''Integrisanje klimatskih promjena u upravljanje poplavnim rizikom u slivu Vrbasa''.

Do kraja narednog mjeseca planiran je zajednički sastanak svih predstavnika lokalnih zajednica u slivu Vrbasa, na kome će se, pored ostalog, dogovoriti način komuniciranja i informiranja građana. 

 

Javni oglas za zakup poslovnih prostora

Općina Gornji Vakuf - Uskoplje objavljuje Javni oglas za dodjelu u zakup poslovnih prostorija koje su u vlasništvu Općine. Prostori se izdaju u zakup na rok od dvije godine.

Tekst javnog oglasa

Podkategorije