Vijesti

Potpisan sporazum o suradnji

 SDC15269

U petak, 22. 5. 2015 godine u prostorijama općine Gornji Vakuf – Uskoplje potpisan je sporazum o suradnji između općine Gornji Vakuf – Uskoplje i lokalne samouprave Paks (Mađarska).
(Paks je grad u okrugu Tolna, na obalama Dunava, oko 110 km južno od Budimpešte. Površina općine je 154,08 km2, a po popisu iz 2001 godine u općini Paks je živjelo 19833 stanovnika.   
U blizini grada (na 5 km udaljenosti) nalazi se jedina mađarska nuklearna elektrana koja ima 4 nuklearna reaktora, te zadovoljava oko 43% potreba električne energije u Mađarskoj, a reaktori su puštani u rad između 1982. i 1987. godine.
Pregovori o izgradnji još dva bloka ove nuklearne centrale se ovih dana privode kraju, a mađarski mediji procjenjuju da je riječ o investiciji od oko 10 milijardi eura, i to bi bila najveća investicija u Mađarskoj od pada komunizma.)
Sporazum su potpisali, u ime općine Paks gradonačelnik gosp. Süli János, a u ime općine Gornji Vakuf – Uskoplje, općinski načelnik gosp. Sead Čaušević.
Suradnja između Općina će se razvijati na temelju zajedničkih interesa i razvoja  ekonomskog  i društvenog života u zajednički odabranim područjima, a naročito na :
-    električnu mobilnost,
-    razvoj industrijskog parka,
-    prikupljanje i tretman otpada,
-    upravljanje pitkom vodom i prečišćavanje otpadnih voda,
-    Poljoprivredu (uzgoj voće i povrće).

SDC15301

U okviru ovog sporazuma potpisan je i Program aktivnosti za 2015 godinu koji predviđa nekoliko stavki koje bi se trebale realizirati već ove godine, a uključuju :

1.    Razmjena iskustava o ulozi regija
Strane u sporazumu razmjenjuju  i  sumiraju podatke o regionalnom razvoju, regionalnoj demokraciji, jednakosti, mogućnosti i konkurentnosti, na području EU razmjenjuju stečena iskustva o suradnji, razvijaju prijedloge o radu regionalnih vlasti (skupštine, ureda premijera,)

2.    Ekonomski razvoj, rast i projekti za stvaranja novih radnih mjesta
Strane u sporazumu će surađivati na identifikaciji nezavisnog ekonomskog razvoja projekata i investicije, naročito gledano od centralnog izvora financiranja iz Bruxelles –a, kao i iz okvira IPA II akvizicija i efikasnija podrška za razvoj određene političke i socio-ekonomske sfere.

3.   Razmjena stručnjaka
Strane  u sporazumu će surađivati u uspostavi neovisnog programa stručne razmjene.  2015 i 2016 godine će razmijeniti 1-1 stručnjake iz oblasti administrativne uprave, a vezano za teme prikupljanje iskustava, razvoj kapaciteta i usavršavanje organizacija javnih usluga.
Financiranje će se obaviti na bazi razmjene, u danom trenutku korištenje podrška EU /predpristupne pomoći/.

4.   Suradnja u obrazovanju
Strane će poticati i podržavati suradnju između stručnog obrazovanja i viših škola, odnosno ubrzati kontakte između institucija.
Suradnja u obrazovanju s posebnim naglaskom na mogućnosti proširenja cjeloživotnog učenja i stvaranje regionalnog obrazovanog centara za odrasle.
Strane će surađivati u bilateralnim programima razmjene studenata i organizaciji kampova, kao i utvrđivanje izvora financiranja.

5.     Kulturne razmjene
Dvije strane će se dogovoriti o razmjeni kulturnih manifestacija koji će se održati svake godine, izraditi plan zajedničkog interesa, događanja i identificirati popis programa /kulturne razmjene učesnika/.
Međusobno učešće,  konzultativne pripreme u organiziranju kulturnih manifestacija kao i nastupima na lokalnim festivalima.
Strane će istražiti stručne, financijske i ljudske resurse, koji pružaju mogućnosti za dalje jačanje ekonomske suradnje, uključivanje organizacija civilnog društva, razvijanju zajedničkih akcija prema Bruxellesu, a potom sumiraju prijedloge  koji će biti dostupni stranama u sporazumu.

SDC15277

.

Upozorenje za poljoprivrednike

   Pcele nn

 

Iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kantona Središnja Bosna, zbog učestalih prijava od strane pčelara o ugibanju pčela na prostoru zasada malina i ostalih poljoiprivrednih kultura, upozoravaju poljoprivredne proizvođače o slijedećem : 

 

- Biljke o cvjetnoj fazi ne treba tretirati zaštitnim sredstvima,

- Ukoliko je tretiranje u fazi cvjetanja neophodno treba obavijstiti pčelare 48 sati prije,

- Prije upotrebe zaštitnih sredstava treba ukloniti travne površine u cvjetnoj fazi

- Zaštitn sredstva treba primjenjivati po mirnom vremenu (bez vjetra)

- Zaštitna sredstva ne primjenjivati kada je temeperatura zraka preko 25 stupnjeva,

- Primjenjivati sredstva u propisanim dozama,

- Zaštitna sredstva koristiti samo uz stručni nadzor.

Za uspješnu poljoprivrednu proizvodnju neophodna je međusobna suradnja.

 

.

Preliminarna lista za dodjelu stipendija

Povjerenstvo/komisija za dodjelu stipendija općine Gornji Vakuf - Uskoplje u akademskoj 2014/2015 godini objvljuje preliminarne rezultate : 

PRVA GODINA

DRUGA GODINA

TREĆA GODINA

ČETVRTA, PETA I ŠESTA GODINA

.

Sufinanciranje zasada maline

Stanovnici općine Gornji Vakuf - Uskoplje pokazali su izuzetno veliki interes za podizanje novih zasada malina. Na raspisani javni poziv Općinskog načelnika za poticaj podizanja novih zasada maline (zasad jesen 2014 i proljeće 2015 godina) Povjerenstvo/Komisija za provođenje javnog poziva zaprimila je čak 150 prijava. Nakon što protekne rok za žalbe od 8 (osam) dana počet će realizacija sufinanciranja nabavke sustava za navodnjavanje.

 

BODOVNA LISTA KOMSIJE/POVJERENSTVA

.

Podkategorije