Vijesti

Kantonalni poticaji u poljoprivredi za 2017.

Obavještavaju se svi zainteresirani poljoprivredni proizvođači da su se počeli primati zahtjevi za ostvarivanje KANTONALNIH novčanih poticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, za 2017. godinu, koji se odnose na :

VRSTA PODRŠKE

IZNOS PODRŠKE KM/JEDINCI MJERE

POSEBNI KRITERIJI

ROK PRIJAVE DO

Podrška za izgradnju štalskih objekata

30% od dostavljenih fiskalnih računa

Maksimalan iznos računa 10.000,00 KM po podnositelju zahtjeva

15. 10. 2017.

Podrška za nabavu poljoprivredne mehanizacije

30% od iznosa vrijednosti mehanizacije

Maksimalan iznos računa 7000,00 KM - Račun o nabavi u periodu od 31. 03. 2016 do 30. 09. 2017.

15. 10. 2017.

Podrška za certificiranje organske polj. proizvodnje

1000,00 KM po podnositelju zahtjeva

Certifikat za organsku poljoprivrednu proizvodnju

15. 07. 2017.

Pčelarstvo

10,0 KM po košnici

Minimalno 20 košnica
Maksimalno 100 košnica/1000,00 KM

15. 07. 2017.

Podrška za proizvodnju malina

0,10 KM/kg

Prodano minimalno 1000 kg plodova

15. 09. 2017.

15. 11. 2017. - sorta Polka

Podrška za proizvodnju kupusa

0,07 KM/kg

Najmanja površina - 1 dunum
Prodano minimalno 1000 KG

15. 11. 2017.

Podrška za nabavu opreme

30 % od vrijednosti nabavljene opreme

Maksimalan iznos po jednom zahtjevu je 5000,00 KM
Stočarstvo : laktofrizi, aparati za mužu, mlinovi, mješaone stočne hrane, sortirke za jaja, skener za jaja i dr.

15. 10. 20147.

Podrška projektima u poljoprivredi

30% od iznosa priloženog troškovnika

Maksimalan iznos po zahtjevu 5000,00 KM Poljoprivredne zadruge, poduzeća registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, poljoprivredni proizvođači koji imaju registriran obrt

15. 07. 2017.

Uputstvo za ostvarivanje kantonalnih novčanih poticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji

Program i kriteriji utroška sredstava za poticaje u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2017. godini

Za sve ostale potrebne informacije obratite se u Ured za poljoprivredu općine Gornji Vakuf - Uskoplje.

Eksproprijacija zemljišta

Služba za  prostorno planiranje, imovinsko pravne poslove i katastar općine Gornji Vakuf-Uskoplje, podnijela je prijedloga za potpunu eksproprijaciju zemljišta u svrhu izgradnje gradskog groblja.

Tekst obavijesti o podnijetom prijedlogu za eksproprijaciju

Rješenje o usvajanju prijedloga za eksproprijaciju

Federalni novčani poticaji u poljoprivredi

Iz ureda za poljoprivredu općine Gornji Vakuf - Uskoplje ob<vijštavaju zainteresirane poljoprivrede proizvođače da su se počele zaprimati prijave za ostvarivanje federalnih novčanih poticaja :

Žitarice (pšenica i raž) do 15. 05. 2017.
Stočni ječam, tritikale i zob do 15. 05. 2017.
Silažni kukuruz do 31. 05. 2017.
Povrće do 31. 05. 2017.
Proizvodnja voća do 30. 06. 2017.
Proizvodnja heljde do 30. 06. 2017.
Raspolodna stoka (ovce, koze) do 15. 05. 2017.
Raspoldne junice do 01. 09. 2017.
Rasplodne svinje do 31. 05. 2017.
Pčelarska proizvodnja do 15. 05. 2017.
Tov junadi do 01. 10. 2017.
Tov svinja do 01. 10. 2017.
 

Obavijest za vlasnike zasada

Slikovni rezultat za prskanje voća

Povećana  temperatura zraka  utječe na ubrzan  period  cvjetanja voćarskih kultura pa zbog tog faktora  obavještavamo vlasnike zasada istih da obrate pažnju na  vremenski period upotrebe zaštitnih sredstava i načina njihove primjene.

Učestale prijave u Ministarstvo od strane pčelara o ugibanju pčela na prostoru intenzivnih zasada malina i ostalih poljoprivrednih kultura upozoravamo vas da obavijestite svoje poljoprivredne proizvođače o slijedećem :

1.     Biljke u cvjetnoj fazi ne treba  tretirati kontaktnim  zaštitnim sredstvima.
2.     Prilikom  svakog  tretiranja pčelari treba da se obavijeste 48 sati pred tretiranje.
3.     Na ulazu u svaki pčelinjak na vidnom mjestu  moraju da se postave podaci o vlasniku  (pčelaru) : ime,  
        adresa i kontakt  telefon.
4.    Tretiranja poljoprivrednih kultura  treba vršiti u ranim jutarnjim satima  iii u kasnim večernjim  satima
       kada su pčele  u košnici (dva sata prije izlaska i  dva sata poslije zalaska  sunca).
5.     Prije upotrebe zaštitnih sredstava treba pokositi i ukloniti  zelenu  masu  sa tretirane površine.
6.     Zaštitna  sredstva treba  primjenjivati  po mirnom  vremenu  (bez vjetra)  tako da se korišteno  
        sredstvo ne prenosi na susjednu parceli na biljke koje su u fazi cvjetanja.
7.     Zaštitna  sredstva ne primjenjivati  kada  je temperatura zraka  preko 25 stepeni.
8.     Primjenjivati sredstva u propisanim dozama.
9.     Zaštitna  sredstva upotrebljavati samo  uz stručni nadzor.

Za uspješnu proizvodnju malina i meda neophodna je međusobna suradnja.

Podkategorije