Vijesti

Sretna hidžretska Nova Godina

hidzretska

Svim muslimankama i muslimanima u Općini, Bosni i Hercegovini i dijaspori, upućujemo iskrene čestitke sa željom da nastupajuća Nova hidžretska godina donese blagostanje, radost, napredak i zdravlje, te da je sa najmilijima dočekaju u sreći i veselju.

OPĆINSKI NAČELNIK                                           PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
    Sead Čaušević                                                                Goran Batinić

Obavijest za proizvođače malina

d6b91af21533d5ab34442fc311f154bb

Ured za poljoprivredu općine Gornji Vakuf - Uskoplje dobio je obavijest od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kantona Središnja Bosna kojom se obavještavaju proizvođači malina koji imaju zaključene ugovore sa otkupljivačima iz cijele Bosne i Hercegovine da zaprimaju zahtjeve i tih proizvođača te da iste Ured za poljoprivredu Općine dostavi nadležnom Ministarstvu na daljne postupanje.

Poziv poljoprivrednim proizvođačima

Parlament Federacije BiH zadužio je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da prikupi informacije sa terena o investicijama u periodu od 2012.-2017. godine u poljoprivrednom sektoru Federacije BiH„ i o tome informira Vladu Federacije BiH.
U vezi s tim Ministarstvo je izradilo kratki anketni upitnik za nadležne općinske i gradske službe zadužene za poslove poljoprivrede koje će, u suradnji sa klijentima-investitorima, izvršiti njihovo popunjavanje.
Podaci iz popunjenih upitnika će poslužiti Vladi Federacije BiH za planiranje sredstava za podršku investicijskim projektima u sektoru poljoprivrede.
Zbog izuzetno kratkog roka mole se svi zainteresirani da se što hitnije jave u Ured za poljoprivredu općine Gornji Vakuf - Uskoplje kako bi zajednički popunili ovaj anketni upitnik.
Važno je napomenuti da sektor poljoprivrede obuhvaća, ne samo primarnu poljoprivrednu proizvodnju nego i otkup, skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda, što je važno imati na umu prilikom popunjavanja ovog anketnog upitnika.

ANKETNI UPITNIK

Informacija o postupku javnih nabavki - rekonstrukcija ulica

ULICA

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-14-1863/17 od 22. 06. 2017. godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka, a procijenjena vrijednost javne nabavke, bez PDV-a, je 3.600.000,00 KM. Obavještenje o nabavci broj: 914-1-3-23-3-9/17 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 23. 06. 2017. godine, uz koje je objavljena i tenderska dokumentacija.
Ugovorni organ, Općina Gornji Vakuf-Uskoplje, je na protokol dana 10. 07. 2017.
godine zaprimila žalbu na tendersku dokumentaciju ponuđača "Vodoskok" d.o.o.
Tomislavgrad, broj: UR9-3-01/17 od 05. 07. 2017. godine koja je izjavljena putem poštanske pošiljke i faksa dana 05. 07. 2017. godine u otvorenom postupku javne nabavke radova "Rekonstrukcija vodovodne, kanalizacione (fekalne i oborinske) mreže Gradska ulica i u užem urbanom dijelu Gornjeg Vakufu-Uskoplja - Faza 1". Ugovorni organ je, u skladu sa članom 100. stav 5. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14, u daljem tekstu Zakon o javnim nabavkama BiH) žalbu proslijedio Uredu za razmatranje žalbi BiH, zajedno sa izjašnjenjem na navode žalbe i dokumentacijom u vezi s predmetnim postupkom javne nabavke.
Ured za razmatranje žalbi BiH, rješavajući po navedenoj žalbi, na osnovu člana 103.
stav 1. tačka a) i 111. stav 1. tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH, na sjednici Vijeća I održanoj dana 16. i 30. 08. 2017. godine donio je Rješenje broj: JN2-01-07-1-447-11/17 od 30. 08. 2017. godine, kojim se poništava tenderska dokumentacija Ugovornog organa broj: 02- 14-1863-2/17 od 23. 06. 2017. godine.
U narednom periodu Općina Gornji Vakuf-Uskoplje će zajedno sa ovlaštenim projektantom definisati novu tendersku dokumentaciju koja će biti u skladu sa smjernicama koje je dao Ured za razmatranje žalbi BiH.

Podkategorije