Vijesti

Sretna Nova Godina

Svim stanovnicima općine Gornji Vakuf - Uskoplje, kao i svim građanima Bosne i Hercegovine, iskrene želje za sretnu i uspješnu nastupajuću, Novu 2016  godinu, u ime izvršne i zakonodavne vlasti općine Gornji Vakuf - Uskoplje, uputili su načelnik općine gosp. Sead Čaušević i predsjednik Općinskog vijeća gosp. Marinko Krajina.   

Sretan Božić

Svima onima koji slave veliki katolički blagdan – Božić, načelnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje, gospodin Sead Čaušević i predsjednik općinskog vijeća gospodin Marinko Krajina zaželjeli su, blagdanskim mirom ispunjen Božić te radosne božićne blagdane uz puno iskrene radosti, zadovoljstva, zdravlja te osobnog i obiteljskog uspjeha uz želju da ovi blagdani svima budu poticaj da se što bolje suočimo s budućim izazovima, izgrađujući zajedništvo, ljubav i međusobno razumijevanje u  obiteljima i našoj zajednici.

24 sjednica OV

Na temelju članka 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje", broj; 7/13) sazivam 24. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje koja će se održati dana 18. 02 2016. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati u Domu kulture (prostorije I kat) Gornji Vakuf – Uskoplje.

Za sjednicu predlažem slijedeći :

DNEVNI RED :

1.    Vijećnička pitanja
2.    Usvajanje Zapisnika sa 23. redovne i 1. tematske sjednice Općinskog vijeća
3.    Informacija o radu Ispostave Zavoda za zapošljavanje Gornji Vakuf-Uskoplje za 2015.godinu
4.    Informacija o radu Policijske postaje Gornji Vakuf-Uskoplje za 2015.godinu
5.    Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća općine Gornji Vakuf-Uskoplje za period 2016 - 2020
6.    Informacija o implementaciji Akcionog plana za 2015.godinu
7.    Prijedlog Akcionog plana za implementaciju strategije razvoja općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016. godinu
8.    Izvješće o radu Općinskog načelnika i Općinskih službi za upravu za 2015.godine
9.    Prijedlog Programa rada Općinskog načelnika za 2016. godinu
10.  Izvješće o izvršenju Programa rada Općinskog vijeća za 2015.godinu - Prilog
11.  Informacija o postavljenim vijećničkim pitanjima i odgovorima na vijećnička pitanja
12.  Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2016.godinu
13.   Prijedlog Godišnjeg plana i programa održavanja i rekonstrukcije lokalnih putova na području općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2016.god.-Tablica
14.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama i naknadama izabranim zvaničnicima,državnim službenicima i namještenicima u Općinskoj upravi Gornji vakuf-Uskoplje
15.   Prijedlog Odluke o verifikaciji mandata članova savjeta mjesnih zajednica općine Gornji Vakuf-Uskoplje
16.   Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dodjelu koncesije
17.    Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječene građevne cijene m2 stambenog i poslovnog prostora u državnoj svojini na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje za proteklu 2015.godinu.
18.    Prijedlog akata Službe za imovinsko pravne poslove :

                                                                                                           PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                                      Marinko Krajina, dipl.ing.


.

Saopćenje za javnost

Načelnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje, gospodin Sead Čaušević iznenađen i razočaran negativnom kampanjom koja se provodi protiv implementacije projekta upravljanja čvrstim otpadom za regiju Srednja Bosna 1, koji je dio strateškog projekta upravljanja čvrstim otpadom za državu BiH te  reformske Agende Vlade F BiH, ovim putem želi da informiše i demantira sve netačne i krajnje zlonamjerne navode koje, načelnik općine Bugojno Hasan Ajkunić, navodi u protestnom pismu upućenom Vladi Federacije BiH, Federalnom ministarstvu turizma i okoliša i Svjetskoj banci

Saopćenje za javnost
Odgovor na protestno pismo općine Bugojno
Inicijativa za regionalnu deponiju

.

Podkategorije