Vijesti

Radovi na infrastrukturi

Završeno je postavljanje zaštitne ograde na odvojku puta u naselju Jagnjid i uz dio lokalnog puta Podgrađe-Voljice (u naselju Podgrađe)-L=37,50 m, investitor radova je općina Gornji Vakuf-Uskoplje, izvođač ovih radova je Uslužni obrt Ajanović-Zenica, ukupnan iznos sa svim radovima je oko 3.450,00 KM.

      

Izrada rešetkastog propusta urađena je na lokalnom putu Voljevac-Jelići (u naselju Voljevac kod vjerskog objekta –Džamije)-L=4,0 m, investitor projekta je općina Gornji Vakuf-Uskoplje, izvođač je D.D. „Rudnici Gipsa“ Donji Vakuf, koja je preostala da se uradi iz projekta asfaltiranja ovog dijela puta.

      

U toku je izrada pločastog propusta na potoku tzv. Grničnjak na putu za tzv. Gazilje-L=2,50 m u naselju Pajić Polje. Investitor ovog projekta je općina Gornji Vakuf-Uskoplje, izvođač projekta je JKP „Radovina“ doo Gornji Vakuf-Uskoplje, ukupna vrijednost sa svim radovima iznosi oko 4.150,00 KM.

      

Radovi izrade pločastog propusta se trenutno rade na potoku tzv. Trunta na putu Jagnjid-Kute-L=3,0 m, MZ Voljice. Investitor radova je općina Gornji Vakuf-Uskoplje, izvođač je JKP „Radovina“ doo Gornji Vakuf-Uskoplje, ukupan iznos sa svim radovima je oko 5.150,00 KM.

      

Sanacija i asfaltiranje dijela lokalnog puta odvijaju se u Voljevcu-Zastinju u dužini od L=950,0 m, ukupna vrijednost projekta je 98.553,76 KM. Investitori su Federalno Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica-Sarajevo sa učešćem od 66.553,76 KM i Općina Gornji Vakuf-Uskoplje sa učešćem od 32.000,00 KM. Radove izvodi Z.D.D. „Rudnici Gipsa“ Donji Vakuf.

      

Uz ove radove još je ugovorena izvedba sljedećih radova:

• Izrada rešetkastog propusta u ulici Šehitluci-L=10,0 m

• Izrada odvodnje na odvojku puta Muminovići u naselju Duratbegović Dolac-L=25,0 m

• Izrada betonskog segmentnog kanala uz put Podgrađe-Voljice-L=101,40 m.

Vrijednost ovih radova iznosi 5.546,35 KM. Investitor projekta je općina Gornji Vakuf-Uskoplje, a izvođač radova je D.D. „Rudnici Gipsa“ Donji Vakuf.

.

Radovi na cestama

Na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje završena je sanacija raskrsnice ulice Matije Gubca i magistralnog puta M 16.2-P=334,0 m2, Investitor projekta je općina Gornji Vakuf-Uskoplje, izvođač radova D.D. „Rudnici Gipsa“ Donji Vakuf, ukupan iznos sa svim radovima iznosi oko 11.037,96 KM.

 

Izvršena je izrada rigola i segmentnog kanala za odvodnju vode na dijelu lokalnog puta Gornji Vakuf-Uskoplje-Vrse-Ždrimci-L=92,0 m, glavni investitor ovog projekta je općina Gornji Vakuf-Uskoplje, izvođač D.D. „Rudnici Gipsa“ Donji Vakuf, ukupna vrijednost sa svim radovima je oko 3.200,00 KM.

Završena je izrada trotoara, sanacija oštećenog kolovoza na M 16.2 i rekonstrukcija raskrsnice puteva M 16.2 i puta Karamustafići-Dobrošin-Voljevac-Mejnik, Investitor radova je Federalna Direkcija za puteve i dijelom općina Gornji Vakuf-Uskoplje, izvođač radova D.D. „Rudnici Gipsa“ Donji Vakuf, ukupan iznos sa svim radovima je oko 195.500,00 KM (učešće općine Gornji Vakuf-Uskoplje iznosi oko 5.500,00 KM).

U toku je održavanje (nasipanje i zatezanje) lokalnih puteva i gradskih ulica sa makadamskim zastorom kolnika na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje. Ugovorena vrijednost radova je 56.760,00 KM. Investitor ovih radova je općina Gornji Vakuf-Uskoplje, izvođač radova JKP „Radovina“ doo Gornji Vakuf-Uskoplje.

Radovi izrade betonskog zida u toku su uz put Dobrošin-Potok u naselju Dobrošin na mjestu porušenog zida dužine L=27,0 m, Investitor projekta je općina Gornji Vakuf-Uskoplje, izvođač D.D. „Rudnici Gipsa“ Donji Vakuf, ukupan iznos sa svim radovima je oko 8.529,64 KM.

Također je planirana izrada 3 komada rešetkastih propusta i izrada segmentnog kanala dužine 30,0 m na istom putu u naselju Dobrošin, a koja će biti obavljena nakon dovršetka izrade gore spomenutog betonskog zida, ukupne vrijednosti oko 4.100,00 KM.

Potpisan je Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji puteva za naselje Cvrče i Gazići, odnosno probijanje nove trase puta za naselje Gazići dužine-440,0 m sa izradom puta s maksimalnim usponom do 10%, dok je na postojećem putu trenutni uspon na mjestima i preko 20% i dorada postojeće trase puta dužine 180,0 m (samo zemljani radovi). Rekonstrukcija puta kroz naselje Cvrče će obuhvatiti asfaltiranje postojeće trase puta dužine 1.000,50 m kroz samo naselje Cvrče. Ukupna vrijednost projekta je 99.912,98 KM (od čega put Cvrče 72.511,38 KM, a put za Gaziće 27.401,60 KM). Investitori su Federalno Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica-Sarajevo sa učešćem od 50.000,00 KM , Općina Gornji Vakuf-Uskoplje sa učešćem od 30.000,00 KM i Ministarstvo privrede SBK/KSB Travnik sa 20.000,00 KM, izvođač radova Z.D.D. „Rudnici Gipsa“ Donji Vakuf. Početak izvođenja radova se očekuje u roku od 10 dana na putu za naselje Gazići, pošto isti izvođač već izvodi radove na putu za naselje Zastinje odnosno u samoj blizini ova dva puta.

.

Podkategorije