Vijesti

5. Sajam obrta, poduzetništva i turizma

Služba za gospodarstvo/privredu i financije općine Gornji Vakuf - Uskoplje obavještava sva zainteresirana poduzeća, institucije, ustanove i obrtnike da će se "5 Sajam obrta, poduzetništva i turizma KSB/SBK" i ove godine održati u Donjem Vakufu, u organizaciji općine Donji Vakuf i Općeg udruženja obrtnika - poslodavaca Donji Vakuf.
Sajam će se održati u periodu od 26. do 28 maja/svibnja 2016 godine.
Mole se svi eventualni izlagači na ovom Sajmu, s područja općine Gornji Vakuf - Uskoplje, da se jave u nadležnu Općinsku Službu (kontakt osoba pomoćnik načelnika gosp. Nikola Milić) kako bi dogovorili svoje učešće (Općina će snositi troškove zakupa prostora na Sajmu).
Učešćem na ovom Sajmu doprinesite stvaranju pozitivne poduzetničke klime i boljeg međusobnog povezivanja kako s poslovnim partnerima iz naše zemlje tako i izvan granica BiH. Iskoristite Sajamske pogodnosti i kroz promociju Vašeg poduzeća, institucije, ustanove ili obrta razvijte pozitivan imidž i bolji status kao subjekta u društvu, stvorite povoljnije uvjete za ostvarenje većeg ugleda, radne efikasnosti, profita, bržeg razvoja, izvoza, zapošljavanja i općenito boljih uvjeta življenja.

26 sjednica OV

Na osnovu člana 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje", broj; 7/13) sazivam 26. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje koja će se održati dana 12. 05. 2016. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati u Domu kulture (prostorije I sprat) Gornji Vakuf – Uskoplje.

Za sjednicu predlažem slijedeći :

DNEVNI RED :

 

                                                                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                                      Marinko Krajina, dipl.ing.


.

26 sjednica OV

Na temelju članka 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje", broj; 7/13) sazivam 26. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje koja će se održati dana 12. 5. 2016. godine (četvrtak) s početkom u 10 sati u Domu kulture (prostorije I kat) Gornji Vakuf – Uskoplje.

Za sjednicu predlažem slijedeći :

DNEVNI RED :

 

                                                                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                                      Marinko Krajina, dipl.ing.


.

27 sjednica OV

Na osnovu člana 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje", broj; 7/13) sazivam 27. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje koja će se održati dana 04. 08. 2016. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati u Domu kulture (prostorije I sprat) Gornji Vakuf – Uskoplje.

Za sjednicu predlažem slijedeći :

DNEVNI RED :

1. Vijećnička pitanja
2. Usvajanje Zapisnika sa 26. redovne sjednice Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje
3. Razmatranje Zaključka Vlade Federacije BiH
4. Razmatranje Inicijative Asocijacije privrednika Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za izjednačavanje kriterija i uslova za investiranje u poduzetništvu
5. Izvještaj o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje za period od 01. 01. do 30. 06. 2016. godine
6. Prijedlog Odluke o dodjeli Općinskih priznanja za 2016.godinu
7. Razmatranje Inicijative Kluba vijećnika SDP za Izmjene i dopune Odluke o regulaciji saobraćaja na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje
8.    Akti imovinsko pravne službe
       a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina – ustanovljenje služnosti
       b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnine u svrhu izgradnje gradskog groblja
       c) Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu ATT d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje
       d) Zaključak o dozvoli donošenja dopunskog rješenja
       e) Zaključak

 

                                                                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                                      Marinko Krajina, dipl.ing.


.

Podkategorije