Vijesti

24 sjednica OV

Na osnovu člana 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje", broj; 7/13) sazivam 24. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje koja će se održati dana 18. 02. 2016. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati u Domu kulture (prostorije I sprat) Gornji Vakuf – Uskoplje.

Za sjednicu predlažem slijedeći :

DNEVNI RED :

6.     Informacija o implementaciji Akcionog plana za 2015.godinu
7.      Prijedlog Akcionog plana za implementaciju strategije razvoja općine Gornji Vakuf- Uskoplje za 2016.godinu
8.      Izvještaj o radu Općinskog načelnika i Općinskih službi za upravu za 2015.godinu
9.     Prijedlog Programa rada Općinskog načelnika za 2016. godinu
10.    Izvještaj o izvršenju Programa rada Općinskog vijeća za 2015.godinu - Prilog
11.    Informacija o postavljenim vijećničkim pitanjima i odgovorima na vijećnička pitanja
12.    Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2016.godinu
13.    Prijedlog Godišnjeg plana i programa održavanja i rekonstrukcije lokalnih puteva na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016.god.- Tablica
14.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama i naknadama izabranim zvaničnicima, državnim službenicima i namještenicima u Općinskoj upravi Gornji Vakuf-Uskoplje
15.    Prijedlog Odluke o verifikaciji mandata članova savjeta mjesnih zajednica općine Gornji Vakuf-Uskoplje
16.    Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije
17.    Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječene građevinske cijene m2 stambenog i poslovnog prostora u državnoj svojini na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje za proteklu 2015.godinu.
18.    Prijedlog akata Službe za imovinsko pravne poslove:
20.    Prijedlog Odluka o imenovanju;

                                                                                                                 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                                      Marinko Krajina, dipl.ing.


.

25 sjednica OV

Na osnovu člana 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje", broj; 7/13) sazivam 25. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje koja će se održati dana 31. 03. 2016. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati u Domu kulture (prostorije I sprat) Gornji Vakuf – Uskoplje.

Za sjednicu predlažem slijedeći :

DNEVNI RED :

 1.   Vijećnička pitanja
 2.   Usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća
 3.   Izvještaj o radu JU Apoteka za 2015. godinu i Plan rada za 2016. godinu
 4.   Izvještaj o radu JU Dom zdravlja za 2015. godinu i Plan rada za 2016. godinu
 5.   Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje za 2015. godinu i Plan rada za 2016. godinu
 6.   Izvještaj o radu JU Centar za obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje za 2015. godinu i Plan rada za 2016. godinu
 7.   Izvještaj o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2015. godine
 8.     a) Prijedlog Budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016. godinu
         b) Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016. godinu
  9.  Prijedlog Odluke o izmjena i dopuna Prostornog plana općine Gornji Vakuf-Uskoplje
10.  Informacija o stanju i raspolaganju općinskom imovinom
11.  Akti imovinsko pravne službe :
        a.) Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi nekretnine označene kao k.č. 338/2, k.o. Tihomišlje
        b.) Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi nekretnina označenih kao k.č. 11/37, k.č. 11/39 i k.č. 21/103, k.o. Gornji Vakuf
        c.) Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine označene kao k.č. 29/4, k.o. Gornji Vakuf

                                                                                                                 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                                      Marinko Krajina, dipl.ing.


.

25 sjednica OV

Na temelju članka 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje", broj; 7/13) sazivam 25. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje koja će se održati dana 31. 3. 2016. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati u Domu kulture (prostorije I kat) Gornji Vakuf – Uskoplje.

Za sjednicu predlažem slijedeći :

DNEVNI RED :

      2016. godinu
7.   Izvješće o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2015. godine
8.      a) Prijedlog Proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016. godinu
         b) Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016. godinu
9.   Prijedlog Odluke o izmjena i dopuna Prostornog plana općine Gornji Vakuf-Uskoplje
10. Informacija o stanju i raspolaganju općinskom imovinom
11. Akti imovinsko pravne službe :
        a) Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi nekretnine označene kao k.č. 1338/2, k.o. Tihomišlje
        b) Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi nekretnina označenih kao k.č. 11/37, k.č. 11/39 i k.č. 21/103,  k.o. Gornji Vakuf
        c) Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine označene kao k.č. 29/4, k.o. Gornji Vakuf

                                                                                                                 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                                      Marinko Krajina, dipl.ing.


.

Obavijest za poljoprivrednike

Sukladno članku 13. Zakona o novčanim poticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službene novine Federacije BiH, broj 42/10) klijenti (poljoprivredni proizvođači) su dužni izvršiti prijavu plana poljoprivredne proizvodnje za koju očekuju poticaj u narednoj godini (2016. godina) najkasnije do 15.11.2015 godine. Prijave na obrascu PPP, podnose se u zgradi općine Gornji Vakuf -Uskoplje - Ured za poljoprivredu - ured br. 9.

.

Podkategorije