Vijesti

Završena izgradnja kuća za Rome

Haso

U skladu sa Javnim pozivom za podnošenje zahtjeva za rekonstrukciju/sanaciju individualnih stambenih jedinica, na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje, po projektu „ROMA ACTION (RA)“, i na osnovu Ugovora o realizaciji projekta „Roma Action (RA) – Podrška socio-ekonomoskom uključenju romske populacije u BiH putem osiguranja stambenih jedinica i socio-ekonomskih mjera sa aktivnim učešćem lokalih vlasti” br. 2013/319-173 (int. br. 592), potpisanog između EU zastupanom od Evropske komisije (EC) i Hilfswerk Austria International, dana 31.05.2013 godine, u okviru programa EU IPA 2011 „Podrška provedbi akcionih planova za Rome“, broj: EuropeAid/133-278/L/ACT/BA i EC/BIH/CfP/12/006, te u skladu sa obavezama iz ugovora, potpisanim od strane Načelnika općine broj: 02-23-1808 od 02.12.2013 godine, realiziran je projekat rekonstrukcije/izgradnje šest (6) stambenih jedinica za romsku populaciju u općini Gornji Vakuf-Uskoplje.
Vrijednost projekta je 142.172,00 KM, od čega je općina Gornji Vakuf-Uskoplje sufinancirala projekat sa 60.000,00 KM.
Navedeni projekat je dio šireg projekta koji predviđa podršku socio-ekonomskom uključenju romske populacije za 150 romskih obitelji u četrnaest općina u BiH.
Predstavnici općine Gornji Vakuf-Uskoplje i Humanitarne organizacije su sprovele sve potrebne zakonske procedure oko izbora korisnika i izbora najpovoljnijeg izvođaća radova. Komisija za izbor korisnika projekta ROMA ACTION, objavila je listu odabranih korisnika pomoći:

haso2Redni broj Prezime (ime oca) ime Ukupno bodova
1. Zahidić-Korugić (Hasan) Ziba 145
2. Zahidić-Korugić (Hasan) Ćamil 135
3. Pedić (Salih) Sabahudin 115
4. Pedić (Salih) Ibro 95
5. Zahidić-Korugić(Hasan) Sulejman 90
6. Zahidić-Korugić (Sulejman) Hasan 80

Dana, 25.02.2015 godine održan je tehnički prijem svih šest stambenih jedinica i predaja vlasnicima objekata iz populacije Roma u općini Gornji Vakuf-Uskoplje.

.

Obavijest

izvodi

Zbog obaveznog prisustva seminaru o primjeni Zakona o matičnim knjigama matični ured općine Gornji Vakuf - Uskoplje će u srijedu, 04. 02. 2015. godine raditi u vremenu od 730 do 11 sati. 

 

.

Natječaj za dodjelu stipendija

Povjerenstvo za dodjelu stipendija općine Gornji Vakuf - Uskoplje raspisuje natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2014/2015 godini.

Tekst javnog natječaja

Prijava za natječaj

Tekst javnog konkursa

prijava za konkurs

.

Posjet predstavnika Agencije TIKA-e

tikalogo

Predsjednik Turske Agencije za međunarodni razvoj i koordinaciju (TIKA) za Balkan i južnu Evropu gospodin Mahmut Çevik posjeti će danas općinu Gornji Vakuf –Uskoplje.
U sklopu posjeta razgovarat će s načelnikom općine Gornji Vakuf – Uskoplje gosp. Seadom Čauševićem o mogućnostima ulaganja ove Agencije na prostoru naše općine.
TIKA je u BiH do sada realizirala značajan broj projekata, uglavnom iz oblasti kulturno-historijskog nasljeđa, komunalne infrastrukture i podrške javnim ustanovama iz oblasti odgoja, obrazovanja, kulture i zdravstva.

Tika je za razne projekte pomoći ugroženom stanovništvu širok svijeta uložila oko 3,3 miliona dolara.

.

Podkategorije