Vijesti

Poziv - PRO Budućnost projekta

Obavještavam vas da je otvoren poziv u okviru PRO-Budućnost projekta za neformalne skupine mladih. Na poziv se mogu prijaviti organizacije, grupe, pojedinci koji su se već prijavljivali i/ili dobili određena sredstva.

.

Prijem volontera

SDC15551

Dana 03.08.2015. u kabinetu Općinskog načelnika Seada Čauševića održan je prijem volontera koji su primljeni na period od jedne godine u Općinsku upravu Gornji Vakuf – Uskoplje. Javni poziv za prijem volontera objavljen je 08.07.2015. na oglasnoj ploči i na web stranici općine Gornji Vakuf – Uskoplje, a kandidati su imali rok od 15 dana da dostave potrebne dokumente. Na javni poziv mogli su se prijaviti kandidati koji su završili VŠS (VI stupanj, tačka 03) odnosno VSS (VII stupanj), odnosno visko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji nisu odradili pripravnički ili volonterski staž i koji nemaju radno iskustvo nakon završetka VSS/ VŠS Nakon provedenog intervjua u Općinsku upravu Gornji Vakuf – Uskoplje primljeno je sedam volontera koji su potpisali ugovor o volontiranju u trajanju od jedne godine.

 

Primljeni su kandidati s sljedećim stručnim spremama :

• dva izvršitelja - Građevinski fakultet

• jedan izvršitelj – Socijalni rad

• jedan izvršitelj – Ekonomski fakultet, smjer računovodstvo i financije

• jedan izvršitelj – Menadžment sigurnosti

• jedan izvršitelj – Fakultet političkih nauka, smjer novinarstvo

• jedan izvršitelj – Poljoprivredno prehrambeni fakultet, smjer poljoprivreda

Općinski načelnik Sead Čaušević je čestitao primljenim volonterima na početku njihovog volonterskog rada i zaželio im uspjeh u radu, a volonteri su zahvalili na ukazanoj prilici za rad.

SDC15552     SDC15554

.

Poziv za sufinanciranje rada

S obzirom da je u pripremi izrada Nacrta proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016. godinu iz Službe za gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf - Uskoplje upućen je javni poziv svim javnim ustanovama, registriranim udrugama, sportskim i kulturnim društvima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama i vjerskim zajednicama sa prostora općine Gornji Vakuf - Uskoplje za dostavu zahtjeva za sufinanciranje rada u 2016. godini.

Finnacijske zahtjeve potrebno je dostaviti u Službu do 1. 9. 2015. godine. 

Uz zahtjev je potrebno dostaviti plan prihoda i rashoda za 2016. godinu. završni račun za 2014. godinu, ID broj i projekte koje planirate u 2016. godini.

U Smjernicama za izradu Dokumenta okvirnog proračuna za period 2016 - 2018 godina od viših razina vlasti (Ministarstvo financija F BiH i Kantona)  dobijene su upute, s obzirom na globalnu svjetsku krizu da neće biti značajnijeg rasta prihoda u narednim godinama u BiH (maksimalno 1-3%), te se mole svi zainteresirani da pri podnošenju zahtjeva imaju u vidu ovu činjenicu. 

Sportska i kulturna društva pri podnošenju zahtjeva trebaju koristiti obrazac u prilogu.

OBRAZAC programskog budžetiranja

.

Javni oglasi

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Kantona Središnja Bosna objavilo je tri javna oglasa :

1. za podnošenje prijava projekata za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku za projekte u 2015.godini – izgradnja i sanacija infrastrukturnih projekata u mjestima povratka na prostoru KSB/SBK

Tekst javnog oglasa

2. za podnošenje prijava EKO udruga za projekte namijenjene za zaštitu okoliša u 2015.g. na prostoru KSB/SBK

Tekst javnog oglasa

3. za podnošenje prijava za projekte namijenjene za zaštitu okoliša u 2015.g. iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK

Tekst javnog oglasa

.

Podkategorije