Vijesti

Ramazan Šerif Mubarek Olsun

Slikovni rezultat za ramazan serif mubarek olsun
U povodu mubarek mjeseca Ramazana, svim građanima općine Gornji Vakuf-Uskoplje islamske vjeroispovijesti, želimo sretne i ugodne mubarek ramazanske dane, uz iskrene želje da im ovaj blagoslovljeni mjesec donese povratak istinskim duhovnim vrijednostima, izgradnji međusobnog povjerenja, te jačanju porodičnih i komšijskih veza.
Ramazan Šerif Mubarek Olsun !
     
         Općinski načelnik                                Predsjednik općinskog vijeća
        Sead Čaušević                                 Goran Batinić
 

.

Konačni rezultati za dodjelu općinskih stipendija 2016

Općinsko povjerenstvo/komisija općine Gornji Vakuf - Uskoplje za dodjelu stipendija u akademskoj 2016/2017 godini objavljuje konačne rezultate natječaja :

PRVA GODINA

DRUGA GODINA

TREĆA GODINA

ČETVRTA, PETA I ŠESTA GODINA

Stipendije će biti isplaćene na račune dobitnika stipendije u narednih sedam dana.

5 sjednica OV

Na osnovu člana 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje", broj; 7/13) sazivam 5. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje koja će se održati dana 18. 05. 2017. godine (četvrtak) s početkom u 10 sati u Velikoj sali općine Gornji Vakuf – Uskoplje.
Za sjednicu predlažem slijedeći :

DNEVNI RED :

 

                                                                                                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                                Goran Batinić


.

5 sjednica OV

Na temelju članka 45. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje", br.1/01 i 3/05 ) sazivam  5. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje koja će se održati dana 18. 5. 2017. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati u velikoj sali općine Gornji Vakuf - Uskoplje

Za sjednicu predlažem slijedeći :

DNEVNI RED :

1. Vijećnička pitanja
2. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje
3. Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva Bugojno za 2016.godine
4. Informacija o radu Ispostave Zavoda za zapošljavanje Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016.godinu
5.    Izvješće o radu JKP «VIK»d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016.godinu i Plan rada
za 2017.godinu
6. Izvješće o radu JKP «Radovina»d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016.godinu i Plan rada za 2017.godinu
7. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01.01. do 31.03.2017.godine
8. Prijedlog Plana korištenja javnih površina na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje – hitni postupak
9.   Prijedlog akata  Imovinsko pravne službe;
a) Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina označenih kao k.č. 1493/23 i k.č. 1493/24, K.O.- S.P Gornji Vakuf
b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpuno izvlaštenje dijela nekretnina označenih kao k.č. 1792/1 i 1792/2, K.O.-S.P. Gornji Vakuf

                                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                         Goran Batinić

.

Podkategorije