Vijesti

Konačna lista - stipendije 2018

PRVA GODINA

DRUGA GODINA

TREĆA GODINA

ČETVRTA, PETA I ŠESTA GODINA

CRS BiH

Nakon što je više od 60 kolega načelnika i gradonačelnika iz cijele Bosne i Hercegovine potpisalo Platformu za mir, te nakon što je taj dokument dobio široku podršku u nadležnim državnim tijelima, te među žrtvama rata, novinarima, NVO sektoru i u akademskoj zajednici, želim podsjetiti da je i Općina Gornji Vakuf-Uskoplje, preko institucije načelnika Općine, jedan od potpisnika Platforme za mir.
 
Svjesni činjenice da je Platforma za mir potekla upravo iz lokalnih zajednica, odnosno od naroda koji živi u tim zajednicama, bez dvojbe smo se odlučili za podršku tom dokumentu, jer cijenimo da je to ne samo bitan civilizacijski iskorak za sve nas - jer mir zaista nema alternativu, a pogotovo u našoj zemlji - nego je Platforma takođe i temelj za otvoren, iskren i demokratski razgovor o svim bolnim temama koje, treba priznati, često stoje na putu napretka naše zemlje i boljih života naših naroda i građana.
 
S navedenim u vezi, upoznati smo sa informacijom da će Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH na sjednici zakazanoj za 30. 5. ponovo na Dnevnom redu imati usvajanje Platforme za mir, te želimo ovim putem skrenuti pažnju da bi bilo korisno, dobro i svrsishodno da se Platforma podrži i usvoji, a kako bi narodna volja bila odražena i u najvišem zakonodavnom tijelu naše zemlje.

Preliminarna lista - stipendije 2018

Povjerenstvo/komisija za dodjelu stipendija općine Gornji Vakuf - Uskoplje objavljuje preliminarnu listu za dodjelu stipendija za akademsku 2017/2018 godinu.

Poticaji za poljoprivrednike 2018

Obaviještavaju se svi zainteresirani poljoprivredni proizvođači da su se počeli primati zahtjevi za ostvarivanje Kantonalnih novčanih poticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2018. godinu.

Kantonalni program utroška sredstava za poticaje odnosi se na :

VRSTA PODRŠKE
IZNOS PODRŠKE KM/
JEDINICI MJERE
POSEBNI KRITERIJI ROK PRIJAVE
Podrška pčelarstvu 7,00 KM/košnici Najmanje 20 košnica 15.07.2018.
Uzgoj rasplodnih krmača ili nazimica 150,00 KM/grlo 2-4 rasplodne krmače ili nazimice 15.07.2018.
Stimulacija farmerskog uzgoja krava 70,00 KM/grlo 5 muznih grla max. iznos poticaja 2000,00 KM

 15.07.2018.

Podrška za certifikat organske poljoprivredne proizvodnje 500,00 KM za fizičke, 1500,00 KM za obrte i pravne osobe certifikat za organsku proizvodnju

15.07.2018.

Podrška za proizvodnju malina 0,10 KM/kg dokaz o prodatoj količini (minimalno 1500 kg) prodato otkupljivaču i prerađivaču  15.11.2018.
Podrška za izgradnju štalskih objekata max. iznos 10000,00 KM
- objekti započeti u 2017. g.
- 30% od predračuna i 
   predmjera radova
- urbanistička ili 
  građevinska ne starija od 
  2 god.
- registriran obrt
- pravni subjekti koji se
   bave stočarskom
   proizvodnjom
 
Podrška za dodjelu projektne dok. za tipske projekte štalskih objekata
- tov svinja
- tov junadi
- muznih grla
- uzgoj sitne stoke 
  (ovce i koze)
 
- da je upisan u RPG
- rješenje o registraciji
  samostalne 
  poljoprivredne  
  djelatnosti kao obrt
- pravni subjekti koji se 
  bave stočarskom 
  proizvodnjom
- dokaz o vlasništvu parcele
  najmanje 500 m2
- dokaz da je kod 
  nadležnog organa u
  postupku pribavljanje 
  urbanističke suglasnosti
15.11.2018
Podrška mladim poljoprivrednicima 2000,00 KM/obrtu
- da je upisan u RPG ili RK
- rješenje o registraciji obrta
- od 18 - 40 godina starosti
15.07.2018.

 

 

Podkategorije