Vijesti

Obavijest za ratare i voćare

Dolaskom toplijih dana i kretanjem vegetacije savjetujemo ratare da pregledaju usjeve ozimih žitarica na pojavu korova, i po potrebi obave tretiranje sa herbicidima. Korovi ugrožavaju pronos jer ozimim kulturama oduzimaju hranu, svjetlo i prostor, otežavaju žetvu, a mogu uzrokovati i polijeganje. Smatra se da štete od korova iznose 10-20% vrijednosti žetvenih prinosa i da su veće nego štete od biljnih bolesti i štetnika. Na području SBK/KSB stanje ozimih usjeva je vrlo različito ovisno od roka sjetve, nadmorske visine, provedenog osnovnog đubrenja, tipa zemljišta, poštivanja plodeoreda kao i pH vrijednosti zemljišta. Ukoliko u ozimim usjevima još nisu provedene prve prihrane, a naročito gdje usjev nije u dobroj kondiciji, koji pokazuje znake lokalnog žutila, obavezno izvršiti prihranu sa azotnim đubrivom, kao npr. sa KAN-om, u količini 100-150 kg/ha.

Opširnije: Obavijest za ratare i voćare

1. maj/svibanj

1. maj

 

Povodom 1. maja/svibnja - Međunarodnog praznika rada općinski načelnik gosp. Sead Čaušević i predsjednik Općinskog vijeća gosp. Goran Batinić su, u ime zaposlenika općinske administracije i vijećnika Općinskog vijeća, uputili iskrene čestitke građanima općine Gornji Vakuf-Uskoplje, kao i svim građanima Bosne i Hercegovine.

.

Poziv za društvene projekte mladih

 

LogoMozaik 1Ako imaš ideju kako poboljšati život u svojoj zajednici i to želiš da radiš na teritoriji općine Gornji Vakuf-Uskoplje, prijavi projekat do 10. maja/svibnja 2018. godine do 23:59h OVDJE

Raspoloživi fond Omladinske banke Gornji Vakuf-Uskoplje u 2018. godini iznosi 11.150 KM, a obezbijedili su ga Općina Gornji Vakuf-Uskoplje i Fondacija Mozaik.

Svi projekti koji, prema procjeni Odbora Omladinske banke Gornji Vakuf - Uskoplje zadovolje sve kriterije imaće priliku da za njih glasa zajednica i na taj način im obezbijedi finansiranje.

Zajednica bira pobjednike i glasa za projekte od 22. do 28. maja/svibnja 2018. godine (do 23:59h) 

Pobjednici su oni projekti sa najvećim brojem glasova (u okviru raspoloživog fonda). Minimalan broj glasova koji jedan projekat mora da ima kako bi bio finansiran je 50. 

Projekat možeš prijaviti ako:

1) Okupiš grupu od 3-7 članova i članica i svi imate između 17 i 35 godina

2) Svi se registrujete u LONAC – online zajednicu na www.lonac.pro

3) Želite da provedete projekat na teritoriji općine Gornji Vakuf - Uskoplje

4) Od Omladinske banke vam treba od 500 KM do 1.500 KM

5) Pojedinci, preduzeća, ustanove, nevladine organizacije će podržati vaš projekat u robi ili novcu ili uslugama u iznosu od 50-200% od traženog iznosa (npr. ako od Omladinske banke tražite 1.000 KM, minimalni doprinos mora biti 500 KM, a maksimalni 2.000 KM)

6) Projekat ćete provesti u periodu od 5. juni/lipanj do 15. septembar/rujan 2018. godine

Pored toga, vaš projekat treba da:

7) Koristi zajednici u kojoj se provodi

8) Okuplja volontere i volonterke

9) Ima neku dodatnu vrijednost – inovativan je, uključuje one koji su tradicionalno isključeni, ima pozitivan uticaj na okoliš, pazi na ravnopravnost i sl.

10) Može da se provede u okviru navedenog vremena, sa traženim budžetom i ljudskim resursima

11) Budžet projekta je realan, detaljan i odgovara opisu projekta

Omladinska banka neće podržati vaš projekat:

• Ako ga provodi jedna osoba, nevladina organizacija, politička partija ili javna institucija

• Ako poziva na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije ili promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života

• Ako su u budžetu planirane plate i honorari za vas koji provodite projekta

• Ako mu je isključiva svrha nabavka opreme (foto aparati, računari, laptopi, kopiri i sl.). Ukoliko je kupovina opreme neophodna za uspješnu implementaciju projekta, u izuzetnim slučajevima može biti odobrena u iznosu višem od 30% od dodjeljenog granta. Vlasništvo i upravljanje opremom nakon provedenog projekta će biti regulisano novim ugovorom

• Ako ima troškove koji ne mogu biti plaćeni preko žiroračuna

• Ako ima troškove iznajmljivanja opreme od fizičkih lica

Važna napomena: Ukoliko projekat pobjedi u kampanji, bićete u obavezi dostaviti potvrde koje dokazuju doprinos zajednice. 

Više o rezultatima Omladinske banke Gornji Vakuf - Uskoplje i o tome ko su članovi i članice Odbora možeš pogledati ovdje.

javni poziv za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa u 2018. godini za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

    Javni poziv možete preuzeti ovdje
    Obrazac za novčani stimulans za poslodavce koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom možete preuzeti na : LINK
    Obrazac za novčani stimulans samozapošljavanje možete preuzeti na : LINK

Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu :

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom,
Vilsonovo šetalište br. 10,
71000 Sarajevo,
sa naznakom „Javni poziv 2018. – dodjela novčanog stimulansa– NE OTVARATI“

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 15. 05. 2018. godine.
Obavijest o objavljivanju Javnog poziva se objavljuje u najmanje dva dnevna lista, dok se cijeloviti tekst Javnog poziva objavljuje na službenoj internet stranici Fonda www.fond.ba.
Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.
Dostavljenu dokumentaciju u okviru Javnog poziva Fond neće vraćati aplikantima.

Podkategorije