Vijesti

Bajram Šerif Mubarek Olsun

 

 

bajram kurban

U povodu velikog islamskog praznika Kurban Bajrama, upućujemo najiskrenije čestitke svim vjernicima islamske vjeroispovijesti općine Gornji Vakuf-Uskoplje, Bosne i Hercegovine i inostranstva, uz želju da ga proslave u duhu islamske tradicije i običaja, u dobrom raspoloženju, dijeleći radost sa svojim najdražima, komšijama, rodbinom i prijateljima.
Neka nam uzvišena radost Bajrama donese mir, suživot i toleranciju, a poruka koja sadrži obred klanja kurbana neka osnaži naše ljudsko, rodbinsko i komšijsko poštovanje, pomaganje i razumijevanje, te da nas dani Kurban Bajrama ispune duhovnom srećom, ljubavlju i humanošću”.
Bajram Šerif Mubarek Olsun !

Općinski načelnik                                                Predsjednik Općinskog vijeća
  Sead Čaušević                                                              Goran Batinić

Izvršenje proračuna 2017

 

I. - III. 2017.

Opisni dio
Opći dio
Tablice
Grafički dio

I. - VI. 2017.Opisni dio
Opći dio
 Tablice
Grafički dio

 I. - IX. 2017.

 Opisni dio
Opći dio
 Tablice
 Grafički dio

 

 
 
 
 

Prijem volentera

Na osnovu člana 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/06) i člana 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16), Općinski načelnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje objavljuje :

J A V N I  P O Z I V
za prijem volontera u općinsku upravu Gornji Vakuf-Uskoplje

Radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad izvršit će se prijem volontera u općinsku upravu Gornji Vakuf-Uskoplje, kako slijedi :


1.    Volonter - bachelor inženjer saobračaja, smjer drumski i gradski saobračaj -1 izvršitelj
2.    Volonter - bachelor sociolog istraživač  - 1 izvršitelj
3.    Volonter - bachelor poslovne ekonomije - 1 izvršitelj
4.    Volonter - bachelor novinarstva - 1 izvršitelj
5.    Volonter - magistar prava - 1 izvršitelj
6.    Volonter - bachelor menadžmenta sigurnosti - 1 izvršitelj
7.    Volonter - diplomirani inženjer šumarstva - 1 izvršitelj
Na javni poziv se mogu prijaviti kandidati koji nisu odradili pripravnički ili volonterski staž i koji nemaju radno iskustvo nakon završetka VSS.
Izbor i prijem volontera izvršit će se u skladu sa Pravilnikom o kriterijima i postupku izbora i prijema volontera u općinsku upravu Gornji Vakuf-Uskoplje.
Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente (original ili ovjerena kopija):
1.    Fakultetsku diplomu (nostrificiranu diplomu ukoliko fakultet nije završen u BiH),
2.    Uvjerenje Službe za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon završetka studija (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Službe),
3.    Uvjerenje o prosjeku ocjena nakon završetka studija,
4.    Uvjerenje o državljanstvu,
5.    Uvjerenje o prebivalištu,
6.    Fotokopija lične karte (ovjerena).
Prijave sa traženim dokumentima potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na oglasnoj ploči i web stranici općine Gornji Vakuf-Uskoplje na adresu:
Općina Gornji Vakuf-Uskoplje, Komisija za prijem volontera,Vrbaska bb,70240 Gornji Vakuf-Uskoplje, sa naznakom „Javni poziv za prijem volontera“, osobno ili putem pošte preporučeno.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Volonterski rad traje jednu godinu.
Volonter se prima na stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad) i ima pravo na naknadu za rad sukladno Zakonu.

Objavljeno: 31. 07. 2017.
                                                                                      OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                        Sead Čaušević,prof.

Javni poziv - sufinanciranje za 2018. godinu

Obzirom da je u pripremi izrada Nacrta budžeta/proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018. godinu, iz Službe za privredu/gospodarstvo i finansije/financije mole sve zainteresirane da svoje finansijske/financijske zahtjeve za uvrštavanje u budžet/proračun dostave u Službu za privredu/gospodarstvo i finansije/financije najkasnije do 01. 09. 2017. godine.

TEKST JAVNOG POZIVA

OBRAZAC

Podkategorije