Vijesti

Članice udruge "Polet" kod Načelnika

Polet
 
Danas, 22.02.2017. godine u  kabinetu Općinskog načelnika Seada Čaušević upriličen je sastanak sa predstavnicima udruženja „Polet“ žena oboljelih od karcinoma dojke sa  područja općine Gornji Vakuf-Uskoplje. Sastanku je prisustvovao i direktor JU Dom zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje dr. Ejub Zukić..
Istaknuto je da je osnovni cilj udruženja „Polet“ koje okuplja oboljele i liječene od karcinoma dojke,pronalaženje najboljih načina i mogućnosti u liječenju osoba oboljelih od malignih bolesti.
Poseban akcent stavljen je na rano otkrivanje raka ne samo dojke, nego i ostalih karcinoma, jer to je, kako je rečeno, jedini oblik prevencije ove bolesti.
Tokom sastanka članice udruženja su upoznale Općinskog načelnika i direktora JU Dom zdravlja o stvarnim potrebama udruženja koje bi trebalo u što skorije vrijeme riješiti, da bi udruženje moglo nesmetano da radi i egzistira.
Na kraju sastanka Općinski načelnik Sead Čaušević  i direktor JU Dom zdravlja dr. Ejub Zukić su udruženju „Polet“ obećali bezrezervnu podršku, kao i svaku vrstu pomoći u njihovom radu.

3 sjednica OV

Na osnovu člana 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje", broj; 7/13) sazivam 3. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje koja će se održati dana 16. 02. 2017. godine (četvrtak) s početkom u 10 sati u Velikoj sali općine Gornji Vakuf – Uskoplje.
Za sjednicu predlažem slijedeći :

DNEVNI RED :

 

                                                                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                                         Goran Batinić


.

3 sjednica OV

Na temelju članka 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje", broj; 7/13) sazivam 3. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje koja će se održati dana 16. 2. 2017. godine (četvrtak) s početkom u 10 sati u Velikoj sali općine Gornji Vakuf – Uskoplje.
Za sjednicu predlažem slijedeći :

DNEVNI RED :

 

                                                                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                                         Goran Batinić


.

4 sjednica OV

Na osnovu člana 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje", broj; 7/13) sazivam 4. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje koja će se održati dana 30. 03. 2017. godine (četvrtak) s početkom u 10 sati u Velikoj sali općine Gornji Vakuf – Uskoplje.
Za sjednicu predlažem slijedeći :

DNEVNI RED :

1.   Vijećnička pitanja
2.   Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća
3.   Izvještaj o radu JU Apoteka za 2016. godinu i Plan rada za 2017. godinu
4.    Izvještaj o radu JU Dom zdravlja za 2016. godinu i Plan rada za 2017. godinu
5.    Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Centar za socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016. godinu i Plan rada za 2017. godinu
6.    Izvještaj o radu JU Centar za obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje za 2017. godinu i Plan rada za 2017. godinu
7.    Izvještaj o radu JU Dječji vrtić „Zvončić“ Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016. godinu i Program rada za školsku 2017. godinu
8.    Izvještaj o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2016. godine
9.    Prijedlog Odluke o imenovanju Radne grupe za izradu Strategije razvoja Općine Gornji Vakuf-Uskoplje
 

                                                                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                                         Goran Batinić


.

Podkategorije