Vijesti

Prijedlozi da dodjelu općinskih priznanja

Povjerenstvo/komisija za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Gornji Vakuf - Uskoplje povodom 1. 10. - dana općine Gornji Vakuf - Uskoplje i ove godine objavljuje Javni poziv za dostavljanje prijedloga za dodjelu općinskih priznanja.

Prijedlozi se mogu podnijeti najkasnije do 10. 8. 2017. godine.

Tekst javnog poziva

.

6 sjednica OV

Na osnovu člana 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje", broj; 7/13) sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje koja će se održati dana 06 07. 2017. godine (četvrtak) s početkom u 10 sati u Velikoj sali općine Gornji Vakuf – Uskoplje.
Za sjednicu predlažem slijedeći :

DNEVNI RED :

 

                                                                                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                     Goran Batinić


.

6 sjednica OV

Na temelju članka 45. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje", br.1/01 i 3/05 ) sazivam  6. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje koja će se održati dana 6. 7. 2017. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati u velikoj sali općine Gornji Vakuf - Uskoplje

Za sjednicu predlažem slijedeći :

1.   Vijećnička pitanja,
2. Usvajanje Zapisnika sa 5.sjednice Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje,
3. Izvješće o radu JU Ljekarna Gornji Vakuf-Uskoplje za period od 01.01. do 31.05.2017.godine,
4. Prijedlog Odluke o korištenju javnih površina na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje, hitni postupak,
5. Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Općine Gornji Vakuf-Uskoplje, skraćeni postupak,
6. Prijedlog Odluke o produženju važenja regulacijskih planova na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje, skraćeni postupak,
7. Prijedlog Odluke o prestanku važenja regulacijskih planova na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje, skraćeni postupak,
8. Informacija o gospodarstvu u Općini Gornji Vakuf-Uskoplje u 2016.godini,
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama vijećnicima i članovima stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje, skraćeni postupak,
10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstava za izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarske općine k.o. Voljice i k.o. Podgrađe,
11.    Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Povjerenstva za statut i propise Općinskog
vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje,
12. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Povjerenstva za statut i propise Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje.

 

                                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                         Goran Batinić

.

Sazvana 6. sjednica Općinskog vijeća

Predsjednik općinskog vijeća općine Gornji Vakuf – Uskoplje, gospodin Goran Batinić sazvao je 6. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje koja će se održati dana 6. 7. 2017. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati u Velikoj sali općine Gornji Vakuf - Uskoplje.

Dnevni red za ovu sjednica sa kompletnim materijalima možete preuzeti na donjim linkovima :

6. sjednica Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje (bos)

6. sjednica Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje (hrv)

Podkategorije