Vijesti

12 sjednica OV

Na temelju članka 45. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf–Uskoplje", br.1/01 i 3/05 ) sazivam 11. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje koja će se održati dana 5. 4. 2018. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati u velikoj sali općine Gornji Vakuf-Uskoplje

Za sjednicu predlažem slijedeći :

                                             DNEVNI RED

  
                                                                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                         Goran Batinić

 

 

                                                                                         

.

Sazvana 12. sjednica Općinskog vijeća

Predsjednik općinskog vijeća općine Gornji Vakuf – Uskoplje, gospodin Goran Batinić, sazvao je 12. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje koja će se održati dana 15. 5. 2018. godine (utorak) sa početkom u 10 sati u Velikoj sali općine Gornji Vakuf - Uskoplje.

Dnevni red za ovu sjednica sa kompletnim materijalima možete preuzeti na donjim linkovima :

12. sjednica Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje (bos)

12. sjednica Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje (hrv)

12 sjednica OV

Na osnovu člana 45. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf–Uskoplje", br.1/01 i 3/05 ) sazivam 12. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje koja će se održati dana 15. 05. 2018. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati u velikoj sali općine Gornji Vakuf-Uskoplje

Za sjednicu predlažem slijedeći :

DNEVNI RED

                                                                                             
                                                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                            Goran Batinić

 

 

                                                                                         

.

Podkategorije