Vijesti

Novogodišnji prijem

SDC16472 Medium

Dana, 28. 12. 2017. godine u 14 sati u sali Općinskog načelnika, u povodu Novogodišnjih praznika, načelnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje gosp. Sead Čaušević upriličio je prijem za predstavnike Izvršne i Zakonodavne vlasti, privrednike sa prostora Općine, direktore Javnih ustanova, direktore Javnih preduzeća, predsjednike političkih stranaka sa područja općine Gornji Vakuf-Uskoplje.

U svom kratkom obraćanju Općinski načelnik se osvrnuo na aktivnosti koje su obilježile proteklu godinu, te ih je upoznao sa poslovnim planovima za narednu 2018. godinu, kao i na planiranim aktivnostima na polju infrastrukture.
Na kraju svim prisutnim zaželio je Sretnu i uspješnu 2018. godinu, kako na ličnom i tako i na poslovnom planu.

SDC16474 MediumSDC16476 Medium

Sretan Božić

Sretan Bozic

9 sjednica OV

Na temelju članka 45. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf–Uskoplje", br.1/01 i 3/05 ) sazivam 9. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje koja će se održati dana 14. 12. 2017. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati u velikoj sali općine Gornji Vakuf-Uskoplje

Za sjednicu predlažem slijedeći :

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje
 3. Prijedlog Proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018. godinu
 4. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018. godine
 5. Prijedlog Odluke o privremenom financiranju Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 1. 1. do 31. 03. 2018. godine – skraćeni postupak
 6. Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018. godinu
 7. Nacrt Odluke o općinskim priznanjima
 8. Prijedlog Odluke o prijenosu prava korištenja vodovoda Voljice
 9. Informacija o stanju zaštite i spašavanja u općini Gornji Vakuf-Uskoplje u 2017. godini
 10. Informacija o stanju i održavanju putne infrastrukture na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 2017. godini
 11. Informacija o stanju u osnovnom i srednjem obrazovanju na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora JU Centar za obrazovanje, sport i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje

                                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                         Goran Batinić

.

Podkategorije