Potpisan Memorandum o razumijevanju

Picture_051Dana 11.06.2009. godine u 13 sati u kabinetu Općinskog načelnika, upriličen je sastanak povodom potpisivanja «Memoranduma o razumijevanju» između . općine Gornji Vakuf – Uskoplje i Odjela za demokratizaciju Misije OESS-a u BiH.

Pomenuti «Memoranduma o razumijevanju» ispred općine Gornji Vakuf- Uskoplje potpisali su Općinski načelnik Čaušević Sead i predsjednik Općinskog vijeća Krajina Marinko a ispred Odjela za demokratizaciju Misije OESS-a u BiH, Šef Odjela za administraciju i finansije Frank Levasseur i Trefor Williams direktor Odjela za demokratizaciju.

Strane potpisnice su dogovorile saradnju tokom provedbe komponente Upravljane općinom i preuzimanje odgovornosti. Cilj ove komponente je razvitak osnovnih sposobnosti potrebnih za djelotvornu, učinkovitu i odgovornu općinu, koja se sastoji od tri elementa

· Unaprjeđivanje sposobnosti za planiranje razvitka

· Jačanje kapaciteta za upravljanje

· Veće preuzimanje odgovornosti

Projekat Upravljane općinom i preuzimanje odgovornosti trajat će onoliko vremena koliko je potrebno da se ostvare sva tri gore navedena elementa ove komponente.

Vremenski okvir za ostvarenje svakog od elemenata bit će razrađen kroz godišnje akcijske planove, koje će predstavnici Općine razraditi zajedno s predstavnicima OESS-a.

Zajedničke procjene vršit će se na kvartalnoj osnovi i odnosit će se na ostvareni napredak shodno Akcijskom planu. Neispunjavanje Akcijskog plana od strane Općine bez opravdanog razloga smatrat će se kršenjem odredbi ovog Memoranduma, te predstavljati osnovu za stavljanje ovog Memoranduma van snage, shodno odredbama člana 4.

Picture_063