Posjet uspješnim firmama

111Danas, 16.06.2009. u sklopu planiranih obilazaka, deset najrazvijenijih privrednih subjekata na području općine Gornji Vakuf – Uskoplje, Općinski načelnik Sead Čaušević sa svojim saradnicima posjetio je firmu SARAJ-KOMERC d.o.o.. .

Direktor firme SARAJ-KOMERC d.o.o..Emir Čolić izrazio je veliko zadovoljstvo današnjom posjetom općinskih dužnosnika.

Tom prilikom direktor je upoznao je Načelnika i njegove saradnike sa trenutnim aktivnostima i poslovnim zadacima, kao i o problemima sa kojima se susreću u svom radu.

Na samom sastanku razgovaralo se o poslovnim planovima i zadacima firme, kao i o načinu na koji Općina odnosno općinska administracija mogu doprinijeti poslovnom uspjehu ove firme.

Istaknuta je dosadašnja dobra saradnja sa Općinom i njenim Službama, s ciljem da se u narednom periodu ta saradnja nastavi i unaprijedi.

Na kraju je Načelnik općine upoznao je direktora SARAJ-KOMERC d.o.o.,da će se po završetku planiranih posjeta pomenutim firmama, napraviti zajednički sastanak sa svim privrednicima, na kojem će uzeti učešće u izradi privredne Strategije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, za period 2010-2015. godine.