Nacrt prostornog plana općine

Iz Službe za urbanizam, graditeljstvo i prostorno planiranje općine Gornji Vakuf – Uskoplje pozivaju građane općine Gornji Vakuf - Uskoplje, da od 15.06. do 15.07.2009. godine (u terminu od 09.00 – 15.00 sati), u sali Općinskog vijeća - zgrada Doma kulture - gornji kat), pogledaju Nacrt prostornog plana Općine Gornji Vakuf - Uskoplje. .
Nacrt će biti prezentiran u grafičkom i tekstualnom obliku.
Molimo sve zainteresirane građane Gornjeg Vakufa – Uskoplja, da daju svoje pismene primjedbe, prijedloge i sugestije na navedeni nacrt.
O terminu javne rasprave o Prostornom planu, građani će biti naknadno obaviješteni.