Nastavak obilaska uspješnih

Načelnik općine sa svojim suradnicima nastavlja obilazak uspješnih firmi na području naše općine. Tako je 17. 06. 2009. delegacija općine Gornji Vakuf – Uskoplje, predvođena gosp. Čauševićem, posjetila firmu ROSE WOOD d.o.o. .
Direktor firme ROSE WOOD d.o.o..gospodin Ibrahim Kasumović upoznao je prisutne sa trenutnim aktivnostima i poslovnim planovima firme, planovima za proširenje proizvodnje te orijentiranosti firme ka povećanju izvoza gotovih proizvoda. Nakon što su dužnosnici općine obišli proizvodne pogone i upoznali se sa širokim asortimanom proizvoda dogovoreno je da se prilikom budućih posjeta delegacija sa Kantonalnog, Federalnog ili Državnog nivoa Općinskom načelniku, upriliče posjete i sastanci sa privrednicima naše Općine.
Također, direktor Kasumović je predložio da bi bilo dobro da se izradi brošura i pano za privrednu zonu sa nazivima, opisom proizvodnje, lokacijom na kojoj se nalazi, telefonskim brojevima, majl adresama i logom svih privrednih subjekata sa općine Gornji Vakuf – Uskoplje.
Dana 18. 06. 2009. godine ista delegacija općine posjetila je i "TOM" d.d. – Tvornicu za obradu metala. Delegaciju općine primio je direktor gosp. Niko Budimir. koji je upoznao općinske dužnosnike sa trenutnim stanjem u firmi. Naglasio je da "Tom" trenutno upošljava 240 radnika, a da čak 99,2 % proizvodnje ide u izvoz., te da je planirana izgradnja još jedne proizvodne hale i upošljavanje određenog broja radnika.