Izvršenje proračuna 2016

 

I. - III. 2016.

Opisni dio
Opći dio
Tablice
Grafički dio

I. - VI. 2016. Opisni dio
Opći dio
 Tablice
 Grafički dio

I. - IX. 2016.

Opisni dio
Opći dio
 Tablice
 Grafički dio

I. - XII. 2016.

 Opisni dio
 Opći dio
 Tablice
Grafički dio