Upravljanje rizicima od poplava

U okviru projekta kojeg provodi UNDP a koji se tiče upravljanja rizicima od poplava u slivu rijeke Vrbas, tokom juna/lipnja i jula/srpnja 2016. godine bit će proveđena telefonska anketa među građanima općine Gornji Vakuf - Uskoplje.

Anketa ima za cilj prikaz potencijalnih šteta u slučaju poplava različitog intenziteta. Anketa obuhvata pitanja vezana za karakteristike kuće ili stana, automobila, poljoprivredne mehanizacije i sl.

Ovom prilikom vas, u ime Općine Gornji Vakuf-Uskoplje, molimo da, ukoliko budete pozvani, uzmete učešće u spomenutoj anketi. Na taj način ćemo stvoriti bolje preduslove za borbu protiv poplava.

Anketa će biti provedena u sljedećim naseljima : BATUŠA, BISTRICA, BOLJKOVAC, DOBROŠIN, DONJA RIČICA, DRAŽEV DOLAC, DURATBEGOVIĆ DOLAC, GORNJI VAKUF-USKOPLJE, HUMAC, KRUPA, MRAČAJ, PAJIĆ POLJE, PLOČA, PODGRAĐE, VILIĆ POLJE, VOLJEVAC i TRNOVAČA.