27 sjednica OV

Na temelju članka 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje", broj; 7/13) sazivam 27. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje koja će se održati dana 8. 8. 2016. godine (četvrtak) s početkom u 10 sati u Domu kulture (prostorije I kat) Gornji Vakuf – Uskoplje.

Za sjednicu predlažem slijedeći :

DNEVNI RED :

1. Vijećnička pitanja
2. Usvajanje Zapisnika sa 26. redovne sjednice Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje
3. Razmatranje Zaključka Vlade Federacije BiH
4. Razmatranje Inicijative Asocijacije gospodarstvenika Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za izjednačavanje kriterija i uvjeta za investiranje u poduzetništvu
5. Izvješće o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2016. godine
6. Prijedlog Odluke o dodjeli Općinskih priznanja za 2016. godinu
7. Razmatranje Inicijative Kluba vijećnika SDP za Izmjene i dopune Odluke o regulaciji prometa na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje
8.    Akti imovinsko pravne službe
       a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpuno izvlaštenje nekretnina – ustanovljenje služnosti
       b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpuno izvlaštenje nekretnine u svrhu izgradnje gradskog groblja
       c) Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu ATT d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje
       d) Zaključak o dozvoli donošenja dopunskog rješenja
       e) Zaključak

 

                                                                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                                      Marinko Krajina, dipl.ing.


.