Nova mini hidroelektrana

Koordinacioni odbor za pripremu predmeta o davanju suglasnosti na dodjelu koncesija za korištenje javnih dobara na području općine Gornji Vakuf - Uskoplje poziva sve zainteresirane na javnu raspravu o zatjevu za prethodnu suglasnost od strane Općinskog vijeća za dobivanje koncesije za izgradnju mini hidroelektrane "Desna" na području općine Gornji Vakuf - Uskoplje - lokalitet Crkvice. Javna rasprava će se održati 19. 10. 2016. (srijeda) u 11 sati u Centru za obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf - Uskoplje - I kat (Sala za sjednice Općinskog vijeća).