1 sjednica OV

Na osnovu člana 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje", broj; 7/13) sazivam 1. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje koja će se održati dana 17. 11 2016. godine (četvrtak) s početkom u 10 sati u Domu kulture (prostorije I sprat) Gornji Vakuf – Uskoplje.

Za sjednicu predlažem slijedeći :

DNEVNI RED :

1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prestanka mandata vijećnicima IV. saziva Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje
2. Prijedlog Odluke o sastavu V. saziva Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje
3. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje
4. Prijedlog Rješenja o razrješenju Predsjednika Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje
5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Predsjednika Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje
6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prestanka mandata Seada Čauševića, Općinskog načelnika općine Gornji Vakuf-Uskoplje
7. Prijedlog Zaključka o preuzimanju dužnosti Općinskog načelnika
8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za budžet, finansije i ekonomska pitanja
9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za Statut i propise
10. Prijedlog Odluke o sastavu Kolegija V. saziva Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje

 

                                                                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                                  Marinko Krajina, dipl.ing.


.