2 sjednica OV

Na temelju članka 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje", broj; 7/13) sazivam 2. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje koja će se održati dana 20. 12 2016. godine (utorak) s početkom u 10 sati u Domu kulture (prostorije I kat) Gornji Vakuf – Uskoplje.

Za sjednicu predlažem slijedeći :

DNEVNI RED :

1.   Vijećnička pitanja
2. Usvajanje Zapisnika sa 1. sjednice Općinskog vijeća
3. Informacija o stanju sigurnosti na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 2016. godini
4. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01. 01. do 30.09.2016.godine
5. Nacrt Proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2017. godinu
6. Prijedlog Odluke o privremenom financiranju općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje 01. 01.-31. 03. 2017. godine – skraćeni postupak
7. Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje za 2017. godinu
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organiziranju i radu JU Centar za obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje – skraćeni postupak
9. Prijedlog Odluke o načinu obračuna i isplate naknada za vijećnike Općinskog vijeća i članove stalnih i povremenih radnih tijela koje imenuje Općinsko vijeće  Gornji Vakuf-Uskoplje – skraćeni postupak
10. Informacija o stanju zaštite i spašavanja u općini Gornji Vakuf-Uskoplje u 2016. godini
11. Informacija o stanju putne infrastrukture na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 2016. godini
12. Informacija o stanju u predškolskom i osnovnom obrazovanju na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje
13. Informacija o stanju sporta i kulture na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje
14. Informacija o radu i funkcioniranju mjesnih zajednica Općine Gornji Vakuf-Uskoplje
15. Informacija o stanju u oblasti prostornog planiranja i građenja na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje
16.    Prijedlog Rješenja o imenovanju :
                    a) Povjerenstva za prigovore, predstavke i prijedloge
                    b) Povjerenstva za društvene djelatnosti
                    c) Povjerenstva za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova
                    d) Povjerenstva za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju
                    e) Povjerenstva za mjesne zajednice
                    f) Administrativnog povjerenstva
                    g) Etičkog povjerenstva
17.    Prijedlog Akata Imovinsko pravne službe
                    a) Odluke o zamjeni nekretnina
                    b) Odluke o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu Duvnjak Emiru, vlasniku OR „DOMEN“ Gornji Vakuf-Uskoplje
                    c) Odluke o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu Musić Ameru, vlasniku OR „NATURAL“ Gornji Vakuf-Uskoplj
 

                                                                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                                      Goran Batinić

.