Eksproprijacija nekretnina

Na temelju odluke Općinskog vijeća Gornji Vakuf - Uskoplje, broj : 01-31-95/16 o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje gradskog groblja općina Gornji vakuf - Uskoplje raspisuje Javni poziv radi dokazivanja vlasništva te pokušaja sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama.

Tekst javnog poziva