4 sjednica OV

Na osnovu člana 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje", broj; 7/13) sazivam 4. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje koja će se održati dana 30. 03. 2017. godine (četvrtak) s početkom u 10 sati u Velikoj sali općine Gornji Vakuf – Uskoplje.
Za sjednicu predlažem slijedeći :

DNEVNI RED :

1.   Vijećnička pitanja
2.   Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća
3.   Izvještaj o radu JU Apoteka za 2016. godinu i Plan rada za 2017. godinu
4.    Izvještaj o radu JU Dom zdravlja za 2016. godinu i Plan rada za 2017. godinu
5.    Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Centar za socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016. godinu i Plan rada za 2017. godinu
6.    Izvještaj o radu JU Centar za obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje za 2017. godinu i Plan rada za 2017. godinu
7.    Izvještaj o radu JU Dječji vrtić „Zvončić“ Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016. godinu i Program rada za školsku 2017. godinu
8.    Izvještaj o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2016. godine
9.    Prijedlog Odluke o imenovanju Radne grupe za izradu Strategije razvoja Općine Gornji Vakuf-Uskoplje
 

                                                                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                                         Goran Batinić


.