4 sjednica OV

Na temelju članka 45. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje ( "Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ", br.1/01 i 3/05 ) sazivam  4. sjednicu  Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje koja će se održati dana 30. 3. 2017. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati u velikoj sali općine Gornji Vakuf - Uskoplje

Za sjednicu predlažem slijedeći :

DNEVNI RED :
1.    Vijećnička pitanja
2.    Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća
3.   Izvješće o radu JU Ljekarna za 2016.godinu i Plan rada za 2017. godinu
4.   Izvješće o radu JU Dom zdravlja za 2016.godinu i Plan rada za 2017. godinu
5.    Izvješće o radu i financijskom poslovanju JU Centar za socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016. godinu i Plan rada za 2017.godinu
6.    Izvješće o radu JU Centar za obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje za 2017.godinu i Plan rada za 2017. godinu
7.    Izvješće o radu JU Dječji vrtić „Zvončić“ Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016.godinu i Program rada za školsku 2017. godinu
8.    Izvješće o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 1.1. do 31. 12. 2016. godine
9.    Prijedlog Odluke o imenovanju Radne grupe za izradu Strategije razvoja Općine Gornji Vakuf-Uskoplje
10. Akti imovinsko pravne službe;
        a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kupovinu nekretnine označene kao k.č. 1555 k.o. SP_Gornji Vakuf
        b) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke Općinskog vijeća Gornji Vakuf br. 01/1-05-15/01 od 24.2.2001.god.
        c) Prijedlog Rješenja o prijenosu nepokretne imovine SIZ-a za stambeno-komunalne djelatnosti Gornji Vakuf na Općinu Gornji Vakuf-Uskoplje

                                                                                                                                   PREDSJEDNIK
                                                                                                                              OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                                                   Goran Batinić

.