Obavijest za vlasnike zasada

Slikovni rezultat za prskanje voća

Povećana  temperatura zraka  utječe na ubrzan  period  cvjetanja voćarskih kultura pa zbog tog faktora  obavještavamo vlasnike zasada istih da obrate pažnju na  vremenski period upotrebe zaštitnih sredstava i načina njihove primjene.

Učestale prijave u Ministarstvo od strane pčelara o ugibanju pčela na prostoru intenzivnih zasada malina i ostalih poljoprivrednih kultura upozoravamo vas da obavijestite svoje poljoprivredne proizvođače o slijedećem :

1.     Biljke u cvjetnoj fazi ne treba  tretirati kontaktnim  zaštitnim sredstvima.
2.     Prilikom  svakog  tretiranja pčelari treba da se obavijeste 48 sati pred tretiranje.
3.     Na ulazu u svaki pčelinjak na vidnom mjestu  moraju da se postave podaci o vlasniku  (pčelaru) : ime,  
        adresa i kontakt  telefon.
4.    Tretiranja poljoprivrednih kultura  treba vršiti u ranim jutarnjim satima  iii u kasnim večernjim  satima
       kada su pčele  u košnici (dva sata prije izlaska i  dva sata poslije zalaska  sunca).
5.     Prije upotrebe zaštitnih sredstava treba pokositi i ukloniti  zelenu  masu  sa tretirane površine.
6.     Zaštitna  sredstva treba  primjenjivati  po mirnom  vremenu  (bez vjetra)  tako da se korišteno  
        sredstvo ne prenosi na susjednu parceli na biljke koje su u fazi cvjetanja.
7.     Zaštitna  sredstva ne primjenjivati  kada  je temperatura zraka  preko 25 stepeni.
8.     Primjenjivati sredstva u propisanim dozama.
9.     Zaštitna  sredstva upotrebljavati samo  uz stručni nadzor.

Za uspješnu proizvodnju malina i meda neophodna je međusobna suradnja.