Eksproprijacija zemljišta

Služba za  prostorno planiranje, imovinsko pravne poslove i katastar općine Gornji Vakuf-Uskoplje, podnijela je prijedloga za potpunu eksproprijaciju zemljišta u svrhu izgradnje gradskog groblja.

Tekst obavijesti o podnijetom prijedlogu za eksproprijaciju

Rješenje o usvajanju prijedloga za eksproprijaciju