5 sjednica OV

Na temelju članka 45. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje", br.1/01 i 3/05 ) sazivam  5. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje koja će se održati dana 18. 5. 2017. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati u velikoj sali općine Gornji Vakuf - Uskoplje

Za sjednicu predlažem slijedeći :

DNEVNI RED :

1. Vijećnička pitanja
2. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje
3. Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva Bugojno za 2016.godine
4. Informacija o radu Ispostave Zavoda za zapošljavanje Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016.godinu
5.    Izvješće o radu JKP «VIK»d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016.godinu i Plan rada
za 2017.godinu
6. Izvješće o radu JKP «Radovina»d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016.godinu i Plan rada za 2017.godinu
7. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01.01. do 31.03.2017.godine
8. Prijedlog Plana korištenja javnih površina na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje – hitni postupak
9.   Prijedlog akata  Imovinsko pravne službe;
a) Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina označenih kao k.č. 1493/23 i k.č. 1493/24, K.O.- S.P Gornji Vakuf
b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpuno izvlaštenje dijela nekretnina označenih kao k.č. 1792/1 i 1792/2, K.O.-S.P. Gornji Vakuf

                                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                         Goran Batinić

.