JKP Radovina - pregovarački postupak

JKP "Radovina" Gornji Vakuf - Uskoplje pokreće pregovarački postupak za dostavu ponude za isporuku 10000 litara Euro dizela EN 590 (euro 5).

TEKST POZIVA