Pokrenut FARMER PORTAL

1497352176 Farmerportalbanner

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH izradilo je i pokrenulo Farmer portal, suvremeno informatičko rješenje namijenjeno poljoprivrednicima.
Zahvaljujući web portalu Farmerportal.ba svaki registrirani poljoprivrednik može vidjeti na koje poticaje ostvaruje pravo te direktno elektronski preuzeti obrasce za prijavu na poticaje i prijavu proizvodnje. Također, može pratiti status zahtjeva za novčane podrške koje je predao.

Na Farmerportal.ba poljoprivrednici će dobiti pouzdane informacije, a portal će olakšati posao općinskim službenicima koji ostvaruju direktan i prvi kontakt s poljoprivrednicima.

Registrirani poljoprivrednici imat će omogućen pristup osobnim podacima iz Registra poljoprivrednih gazdinstava, uvid u vrste podrški za koje mogu aplicirati na temelju poljoprivrednih resursa prijavljenih za tu godinu, preuzimanje već popunjenih obrazaca prijave proizvodnje i zahtjeva, kao i pregled i praćenje statusa podnesenih zahtjeva za novčane podrške.

Inače, Ministarstvo je u proteklim godinama kompletiralo Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata. Prošlogodišnjim uvođenjem softvera za plaćanje Registar je povezan na općinskoj razini s obradom zahtjeva u resornim kantonalnim ministarstvima, zavodima i Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, sve do isplate putem trezorske aplikacije Federalnog ministarstva financija. Ovo suvremeno informatičko rješenje obuhvata kompletan proces prijave, apliciranja, obrade i isplate novčanih podrški u poljoprivredi uz punu transparentnost kompletnog procesa kroz Farmerportal.ba.