7 sjednica OV

Na temelju članka 45. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje", br.1/01 i 3/05 ) sazivam  7. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje koja će se održati dana 7. 9. 2017. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati u velikoj sali općine Gornji Vakuf - Uskoplje

Za sjednicu predlažem slijedeći :

DNEVNI RED

  1. Vijećnička pitanja
  2. Usvajanje Zapisnika sa 6. redovite sjednice Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje
  3. Izvješće o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 1.1. do 30. 6. 2017. godine
  4. Prijedlog Odluke o dodjeli Općinskih priznanja za 2017.godinu
  5. Prijedlog Odluke o prijenosu stalnih sredstava
  6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za poslovne prostorije

                                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                         Goran Batinić

.