Prijem volontera 2017

volonteri 2017

 

Danas, 04. 09. 2017. godine, u kabinetu Općinskog načelnika Seada Čauševića upriličen je prijem volontera i potpisivanje ugovora za volontere koji su primljeni u Općinsku upravu općine Gornji Vakuf- Uskoplje.

Na Javni poziv za prijem volontera koji je objavljen 31. 07. 2017. godine stiglo je petnaest prijava, od kojih je primljeno sedam volontera sa slijedećim zvanjima :


Bachelor inženjer saobraćaja, smjer drumski i gradski saobraćaj,
Bachelor sociolog istraživač, 
Bachelor poslovne ekonomije,
Bachelor novinarstva,
Magistar prava,
Bachelor menadžmenta sigurnosti,
Diplomirani inženjer šumarstva.
Općinski načelnik Sead Čaušević i Pomoćnik načelnika Branko Matijanić čestitali su primljenim volonterima i poželjeli su im mnogo sreće i uspjeha u odrađivanju volonterskog staža.
Volonterski rad traje jednu godinu. Volonter se prima na stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad) i ima pravo na naknadu za rad shodno Zakonu.