Dan općine

20090310074532 2
Na današnji dan, 01. 10. 2001. godine održana je prva sjednica Prijelaznog općinskog vijeća općine Gornji Vakuf – Uskoplje.
Odlukom Općinskog vijeća od 01. 07. 2008. godine ovaj datum se obilježava kao Dan općine Gornji Vakuf – Uskoplje.
Prvi saziv Općinskog vijeća imao je rekordnih 38 vijećnika, a njihov mandat je trajao do 03. 03. 2005. godine kada je konstituiran drugi saziv Općinskog vijeća sa 21 vijećnikom.
U radu prvog saziva Općinskog vijeća sudjelovali su :
Saveza za cjelovitu i demokratsku Bosnu i Hercegovinu
Mašetić Senad, Kičin Nedžad, Omeragić Ramo, Isaković Dževad, Hadžiabdić Edib, Gudić Mehmed, Telbiz Jasminka, Čajdin Sulejaman, Hajdarević Ramiz, Čelić Đulejman, Garača-Čalkić Jasminka, Sušić Fikreta, Heljić Safet, Hadžijusufović Dijana, Brzika Hazima i Bilkan Rasim.
HDZ BiH
Herceg Josip, Jurina Jozo, Tirić Ivanka, Šenda Josip, Perić Božo, Bilić Anka, Batinić (A) Zdravko, Medvidović Jerko, Matišić Ilija, Martinović Stipo, Mlakić Mato, Milić Nikola, Tečić Ljuban i Jurina Pero
SDP BiH
Hadžimehanović Fatima, Čišić Ahmet, Kico Fahrija, Hrćan Đuro i Smoljić Boris
HSP BiH
Šekerija Jozo i Livajušić Marko
BPS
Čajdin Salih

Svečana sjednica Općinskog vijeća održat će se u ponedjeljak, 02. 10. 2017. godine u velikoj Sali općine Gornji Vakuf – Uskoplje sa početkom u 10 sati, a svoj dolazak na ovu svečanu sjednicu potvrdili su gosp. Marinko Čavara, predsjednik Federacije BiH, gđa. Melika Mahmutbegović, potpredsjednica Federacije BiH, gosp. Tahir Lendo, premijer SBK, te kantonalni ministri i općinski načelnici susjednih općina.