Obavijest za poljoprivrednike

U skladu sa člankom 13. Zakona o novčanim poticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službene novine F BiH", broj 42/10) klijenti (poljoprivredni proizvođači) su dužni izvršiti prijavu plana poljoprivredne proizvodnje za koju očekuju poticaje u narednoj, 2018. godini najkasnije do 15. 11. 2017. godine.

Prijave, na obrascu PPP, podnose se u zgradi općine Gornji Vakuf-Uskoplje-Ured za poljoprivredu.