11 sjednica OV

Na osnovu člana 45. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf–Uskoplje", br.1/01 i 3/05 ) sazivam 11. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje koja će se održati dana 05. 04. 2018. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati u velikoj sali općine Gornji Vakuf-Uskoplje

Za sjednicu predlažem slijedeći :

DNEVNI RED

      razdoblje 2018 - 2020 godina - skraćeni postupak,
11. Prijedlog Rješenja o razrješenju :
                  a) Člana Komisije za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju,
                  b) Člana Komisije za statut i propise,
12.    Prijedlog rješenja o imenovanju :
                 a) Člana Komisije za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju,
                 b) Člana Komisije za statut i propise.

 

                                                                                                PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                            Goran Batinić

 

 

                                                                                         

.