javni poziv za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa u 2018. godini za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

    Javni poziv možete preuzeti ovdje
    Obrazac za novčani stimulans za poslodavce koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom možete preuzeti na : LINK
    Obrazac za novčani stimulans samozapošljavanje možete preuzeti na : LINK

Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu :

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom,
Vilsonovo šetalište br. 10,
71000 Sarajevo,
sa naznakom „Javni poziv 2018. – dodjela novčanog stimulansa– NE OTVARATI“

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 15. 05. 2018. godine.
Obavijest o objavljivanju Javnog poziva se objavljuje u najmanje dva dnevna lista, dok se cijeloviti tekst Javnog poziva objavljuje na službenoj internet stranici Fonda www.fond.ba.
Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.
Dostavljenu dokumentaciju u okviru Javnog poziva Fond neće vraćati aplikantima.