Poticaji za poljoprivrednike 2018

Obaviještavaju se svi zainteresirani poljoprivredni proizvođači da su se počeli primati zahtjevi za ostvarivanje Kantonalnih novčanih poticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2018. godinu.

Kantonalni program utroška sredstava za poticaje odnosi se na :

VRSTA PODRŠKE
IZNOS PODRŠKE KM/
JEDINICI MJERE
POSEBNI KRITERIJI ROK PRIJAVE
Podrška pčelarstvu 7,00 KM/košnici Najmanje 20 košnica 15.07.2018.
Uzgoj rasplodnih krmača ili nazimica 150,00 KM/grlo 2-4 rasplodne krmače ili nazimice 15.07.2018.
Stimulacija farmerskog uzgoja krava 70,00 KM/grlo 5 muznih grla max. iznos poticaja 2000,00 KM

 15.07.2018.

Podrška za certifikat organske poljoprivredne proizvodnje 500,00 KM za fizičke, 1500,00 KM za obrte i pravne osobe certifikat za organsku proizvodnju

15.07.2018.

Podrška za proizvodnju malina 0,10 KM/kg dokaz o prodatoj količini (minimalno 1500 kg) prodato otkupljivaču i prerađivaču  15.11.2018.
Podrška za izgradnju štalskih objekata max. iznos 10000,00 KM
- objekti započeti u 2017. g.
- 30% od predračuna i 
   predmjera radova
- urbanistička ili 
  građevinska ne starija od 
  2 god.
- registriran obrt
- pravni subjekti koji se
   bave stočarskom
   proizvodnjom
 
Podrška za dodjelu projektne dok. za tipske projekte štalskih objekata
- tov svinja
- tov junadi
- muznih grla
- uzgoj sitne stoke 
  (ovce i koze)
 
- da je upisan u RPG
- rješenje o registraciji
  samostalne 
  poljoprivredne  
  djelatnosti kao obrt
- pravni subjekti koji se 
  bave stočarskom 
  proizvodnjom
- dokaz o vlasništvu parcele
  najmanje 500 m2
- dokaz da je kod 
  nadležnog organa u
  postupku pribavljanje 
  urbanističke suglasnosti
15.11.2018
Podrška mladim poljoprivrednicima 2000,00 KM/obrtu
- da je upisan u RPG ili RK
- rješenje o registraciji obrta
- od 18 - 40 godina starosti
15.07.2018.