Javni oglas za imenovanje upravnih odbora

Komisija/Povjerenstvo za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Gornji Vakuf - Uskoplje raspisuje : Javni oglas za pozicije u reguliranim tijelima općine Gornji Vakuf - Uskoplje.

TEKST JAVNOG OGLASA