Izvršenje proračuna 2018

 

I. - III. 2018.

Opisni dio
Opći dio
Tablice
Grafički dio

I. - VI. 2018. Opisni dio
Opći dio
Tablice
Grafički dio

I. - IX. 2018. 

Opisni dio
Opći dio
Tablice
Grafički dio