Civilna zaštita

Federalni štab/stožer civilne zaštite donio pet novih naredbi

U cilju sprečavanja širenja koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH (FBiH) danas (19. 03. 2020. godine) je u Sarajevu održana treća vanredna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) kojom prilikom je donijeto pet novih naredbi.
Od donesenih pet naredbi, četiri su adresirane i općinskim/gradskim štabovima civilne zaštite na provedbu.
Kantonalnim i općinskim/gradskim štabovima civilne zaštite naređeno je da osiguraju trijažne punktove sa sanitarnim upitnicima prije ulaska lica u zdravstvene ustanove.
Naređena je i obustava javnog linijskog i vanlinijskog prijevoza lica u cestovnom i željezničkom prijevozu. Iz ove naredbe izuzima se registrovani taxi prijevoz putnika uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera koje podrazumijevaju minimalnu zaštitnu opremu vozača (maska, rukavice, naočale) i obavezno provođenje dezinfekcije nakon svake izvršene usluge. Ova naredba primjenjuje se od 21.3.2020. godine u 00:00 sati.
Obustavlja se rad u djelatnosti trgovine na području FBiH, osim trgovina prehrambenih proizvoda, prodavnica higijenskih proizvoda, ribarnica, apoteka, specijalizovanih prodavnica medicinskih, veterinarskih proizvoda i opreme, poljoprivrednih apoteka, benzinskih pumpi, kioska, pekara, hemijskih čistionica, specijalizovanih prodavnica za prodaju ortopedskih i drugih pomagala, specijalizovanih prodavnica dječije opreme, prodavnica hrane za životinje, prodavnica građevinskog, vodovodnog i elektro-materijala, logističkih i distributivnih centara hrane, pića i higijenskih proizvoda i veledrogerija, uz osiguranje protoka kupaca i klijenata na način da se omogući potrebna socijalna distanca od najmanje 1,5 metar između osoba uz poštivanje ostalih higijensko – epidemioloških mjera.
Naređuje se obustava rada otvorenih pijačnih, tržnih prostora i prostora oko prodajnih objekata, osim otvorenog pijačnog i tržnog prostora sa poljoprivredno-prehrambenim proizvodima uz osiguranje protoka kupaca i klijenata na način da se omogući potrebna socijalna distanca od najmanje 1,5 metra između osoba uz poštivanje ostalih higijensko – epidemioloških mjera.
Naređuje se Federalnoj upravi za inspekcijske poslove da licu koje se na graničnom prelazu, pri ulasku u Bosnu i Hercegovinu, liši slobode po potjernici nadležnog suda, izda rješenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor i izolaciju za vrijeme trajanja mjere pritvora ili kazne zatvora. Provođenje mjere izolacije je u obavezi kazneno-popravne ustanove u kojoj je od strane nadležnog suda određeno izdržavanje mjere pritvora ili kazne zatvora i ona može trajati do 14 dana.
Sve donesene naredbe možete pogledati i preuzeti sa sljedećeg linka:

https://www.dropbox.com/sh/eehxwhano5dw66f/AADT128QGwxia3h-3sXFVsxma?dl=0

Savez općina i gradova FBiH i u ovim vanrednim okolnostima maksimalno nastavlja sa urednim informisanjem svojih članica, te radi na pokretanju inicijativa kako bi bio dio borbe na suzbijanju epidemije.
Savez vam uredno stoji na raspolaganju za sva pitanja i aktivnosti.

Sastanak sa privrednicima

Danas je održan sastanak sa privrednicima naše općine na kojem su informisani, od strane načelnika općine Seada Čauševića i direktora Doma zdravlja Gornji Vakuf­ Uskoplje dr. Ejuba Zukića o postupcima i mjerama koje se provode na našoj općini izazvane pandemijom korona virusa.

Na sastanku su data pojašnjenja određenih naredbi Federalnog štaba civilne zaštite koje se odnose na privredne subjekte sa područja naše općine.

Štab civilne zaštite naše općine se stavio na raspolaganje u vidu pomoći nabavke zaštitnih maski za radnike,koje će u narednim danima dostaviti do navedenih firmi, a Higijensko epidemiološka služba da će po pozivu izvršiti dezinfekciju prostora i pogona navedenih firmi.

Privrednici su izrazili zadovoljstvo održanim sastankom i smatraju da samo zajedničkim djelovanjem svih i stalnom komunikacijom sa nadležnima možemo doprinjeti da štetu koju prouzrokuje navedena pandemija svedemo na minimum.

Napominjemo da je Vlada Srednjobosanskog kantona donijela zaključak u vezi sa aktuelnom epidemiološkom situacijom kojim se nalaže svim zdravstvenim ustanovama (javnim i privatnim) koje imaju zaključen ugovor o pružanju zdravstvene zaštite sa Zavodom za zdravstveno osiguranje SBK-a,da do 31. 05. 2020. godine osiguranim osobama Zavoda pružaju zdravstvenu zaštitu bez obzira da li je zdravstvena knjižica ovjerena. Rok ODMAH.

                                                                                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                          Sead Čaušević

 

 

Odluka Kriznog štaba/stožera

Općinski Krizni štab/stožer općine Gornji Vakuf-Uskoplje donio je Odluku opoštivanju provođenja naredbi Federalnog štaba civilne zaštite za sva fizička i pravna lica na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje.

ODLUKA KRIZNOG ŠTABA/STOŽERA

Otvoren Info servis za gospodarske subjekte

Ministarstvo privrede/gospodarstva obavještava gospodarske subjekte da je na temelju zaključka Vlade KSB/SBK broj 01-04.2-212/2020-40 od 12. 03. 2020. godine uspostavljen Info servis za prijave promjena u poslovanju uzrokovanih širenjem korona virusa.
U cilju analize postojećeg stanja i poduzimanja adekvatnih mjera na smanjenju posljedica koje su uzrokovane epidemijom korona virusa, Ministarstvo poziva gospodarske subjekte da sve relevantne informacije dostave na mail Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..
S obzirom da je od proglašenje globalne pandemije novog korona virusa (COVID-19) Ministarstvo stavilo sve svoje kapacitete u funkciju zaštite stanovništva i gospodarskih subjekata na području našeg Kantona nudimo vam mogućnost pružanja svih potrebnih informacija iz oblasti gospodarstva na broj telefona 030 511 217.

Kontakt osobe u Ministarstvu su Zihnija Aganović, Elmir Crnica, Aldin Ljubunčić, Emina Šošić i Nikola Đuričić.

Saopćenje za javnost

Datum; 18.03.2020. godine.

Općinski Štab civilne zaštite Gornji Vakuf- Uskoplje, na sastanku održanom 18.03.2020. godine u sali Općinskog načelnika, razmatrao je Informaciju o poduzetim aktivnostima na suzbijanju širenja zarazne bolesti koronavirusa na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje, te daje sljedeče saopštenje za javnost.

 

Saopćenje za javnost

Odlukom Svjetske zdravstvene organizacije od srijede (11.03.2020.) proglašena je epidemija globalnih razmjera (pandemija) od novog COVID 19 Coronavirusa. Krizni štab/stožer civilne zaštite (CZ) Federacije, Kantona i Općina donio je niz NAREDBI koje su jasne i za koje ste svi upoznati tokom stalnih medijskih obaviještenja koje svi svakodnevno pratimo zbog situacije u Svijetu.
Naš Općinski krizni štab je putem sredstava medijskog izvještavanja sa sastanka održanog 13.03.2020. godine, obavijestio javnost o postupcima i mjerama zaštite. Do 16.03.2020. godine, mjera zaštite u vidu samoizolacije je određena ljudima koji su došli iz zemalja koji geografski obuhvataju 2 granične kontrole. Od 16.3.2020. godine, mjere izolacije su uvedene za sve ljude izvan Bosne i Hercegovine koji su doputovali u istu. Građani koji su u samoizolaciji su stavljeni pod nadzor odlukom Zavoda za javno zdravstvo.
Sanitarna inspekcija je napravila Rješenja za svih 100 ljudi koji su pristigli iz zemalja pogođenim koronavirusom na područje naše općine.
Samoizolaciju su dužni provoditi svi prijavljeni s tim da je uveden poseban režim od Federalnog štaba civilne zaštite za vozače kamiona i prevoznih sredstava firmi koje prevoze robu za svakodnevni život u BiH. Oni po povratku sa puta idu u izolaciju do sljedećeg potrebnog transporta. Dok traje samoizolacija istima se zabranjuje kontakt sa svim licima. Po ponovnom dolasku iz inostranstva ponovo idu u odlukom propisanu samoizolaciju.
Sve odluke viših nivoa vlasti su date institucijama u vidu naredbi. Služba Civilne zaštite naše Općine će u saradnji sa HIGIJESNKO EPIDEMIOLOŠKOM SLUŽBOM (HES), i Policijskom stanicom vršiti kontrolu građana koji su u samoizolaciji.
Kontrola se vrši kontinuiranim zvanjem pacijenata na kućni telefon (jutarnji poziv vrši HES, a ostale pozive će vršiti Služba civilne zaštite (SCZ) u saradnji s Policijskom stanicom jednom ili više puta ovisno po potrebi i dojavama sa terena).
Dom zdravlja ima svu potrebnu zaštitnu opremu, odnosno sredstva za dezinfekciju svih objekata javnog okupljanja i potrebnih ustanova odnosno preporučenih lokacija.
Naredbom ministarstva zdravstva Kantona, Dom zdravlja je organizirao trijažni punkt na ulazu u Dom zdravlja.
Svi pacijenti će proći istu proceduru koja je definirana po svim standardima unaprijed dogovorenim sa menadžmentom ustanove.
Svi radnici Doma zdravlja su upoznati sa zaduženjima i mjerama koje će se provoditi na svim pacijentima, osim za pacijente primljene zbog hitnog slučaja ( povrede, srčani i moždani inzulti i dr po procjeni nadležnog doktora koji radi u HMP).
Kompletan kolektiv Doma zdravlja je u službi građanima, radno vrijeme je prilagođeno situaciji i koordinirano u potpunosti sa direktorom ustanove.
Samo saradnjom i stalnom komunikacijom Doma zdravlja, službi Civilne zaštite općine, Policijske stanice i ostalih institucija ovakvo stanje koje je za sada u našoj Općini i više je nego zadovoljavajuće, te ga je potrebno takvim i zadržati.
Do ovog trenutka svi građani koji su u samoizalociji nemaju nikakve simptome koji bi upućivali na zarazna oboljenja, ali bez obzira ostaju u kućnoj samoizolaciji. U našoj Općini nema nitko sa sumnjom na novi Coronavirus, pa Vas molimo da ovu informaciju shvatite kao mjerodavnu i relevantnu. Stoga se mole građani da sva saznanja o novopristiglim građanima dojave službi Civilne zaštite općine, Policijskoj stanici i Domu zdravlja, a posebno ukoliko isti nisu prijavljeni ili krše naredbe Federalnog štaba civilne zaštite.
Bitno je sprovoditi sve naredbe viših nivoa i postupati u skladu sa istim. Sve dojave građana o kršenju mjera bit će sankcionisane od strane nadležnih policijskih i inspekcijskih organa.
Molimo sve građane da sve dolaske u sve Javne institucije na području Općine svedu na minimum.
Obavještavamo sve građane da je ovaj problem više nego ozbiljan, i da smo svi dužni raditi na mjerama zaštite i suzbijanja širenja zaraznih oboljenja, i da ćemo samo na taj način zaštiti sebe i sve građane.

 

Općinski Štab civilne zaštite Gornji Vakuf- Uskoplje

 

 

 

 

Naredba kriznog štaba SBK/KSB

Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike, u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19), koja je Zaključkom Vlade Federacije BiH, V. broj: 164/2020 od 31.01.2020. godine proglašena zaraznom bolešću čije je spriječavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH, na 5. sjednici održanoj 16.03.2020. godine, sukladno odredbi članka 1. stavkom (2) a u vezi sa člankom 6. stavkom (5) Pravilnika o ustrojstvu i načinu rada Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike KSB (“Službene novine Federacije BiH", broj: 10/12), donio je slijedeću:

NAREDBU

Opširnije...