Civilna zaštita

Uputstvo

Za dostavu lijekova sa esencijalne liste za mjesec april/travanj 2020. godinu.

Molimo sve građane koji imaju zdravstveni problema i koji su stariji od 65 godina da putem kontakt telefona dostave potražnju lijekova koje koriste sa esencijalne liste i to:

1. MZ GORNJI VAKUF – USKOPLJE 1 DOM ZDRAVLJA--------------TELEFON O30 509 078
2. MZ GORNJI VAKUF – USKOPLJE 2 DOM ZDRAVLJA---------------TELEFON 030 494-094
3. MZ GORNJI VAKUF–USKOPLJE 3 (Odvode, Batuša, Krupa) Centar za obrazovanje, sport i kulturu)-- 030 265 -304
4. MZ UZRIČJE (Paloč, Duša i Uzričje)---------------------------------------TELEFON 030- 494- 068
5. MZ PODGRAĐE (Podgrađe i Trnovača)-----------------------------------TELEFON 030 494-068
6. MZ VOLJICE (Jagnjid, Kute, Vaganjac, Gaj, Osridak i Gornje Voljice)-----------TELEFON 030 494-068
7. MZ PLOČA (Vilić Polje i Ploča)------------------------------------------------TELEFON 030 265- 403
8. MZ PAJIĆ POLJE(Dražev Dolac, Durat. Dolac, Ričica i Pajić Polje, Hrasnica)---TELEFON 030 265- 403
9. MZ GRNICA ----------------------------------------------------------------------TELEFON 030 265- 403
10. MZ BOJSKA ----------------------------------------------------------------------TELEFON 030 265- 403
11. MZ DOBROŠIN (Dobrošin i Boljkovac) ambulanta Voljevac--------------TELEFON 030 285-715
12. MZ PIDRIŠ---------------------------------------------------------------------------TELEFON 030 265 683
13. MZ BISTRICA ----------------------------------------------------------------------TELEFON 030 265 683
14. MZ ŽDRIMCI i VRSE -------------------------------------------------------------TELEFON 030 265 683

Dežurnoj osobi na telefonu ostavljate sljedeće podatke:

-  Prezime i ime
-  Datum rođenja
-  Broj zdravstvene knjižice
-  Lijek koji koristite
-  Adresu stanovanja
-  Kontakt telefon

Bez obzira da li Vam je zdravstvena knjižica ovjerena ili ne, imate zdravstvenu markicu ili ne, lijekovi će Vam biti dostavljeni na kućnu adresu.

Poštovani građani molimo Vas da svoje potrebe iskazujete realno, kako ne bi došlo do zloupotrebe istih i kako bi svi korisnici dobili lijekove.

Telefone možete koristiti od 25. 03. 2020 godine u radnom vremenu od 8 do 15 sati.

OPĆINSKI ŠTAB CIVILNE ZASTITE

Saopćenje Općinskog načelnika

Poštovani sugrađani.
Koristim priliku da vam se na ovaj način obratim i zahvalim na dosadašnjoj saradnji i poštivanju svih mjera i naredbi koje su do sada izdate od strane Federalnog, Kantonalnog i Općinskog štaba civilne zaštite, a u cilju sprečavanja širenja Korona virusa na području naše općine.
Obzirom da su do sada sve aktivnosti, naredbe i mjere na lokalnom nivou vođene u dobroj saradnji i koordinaciji Doma zdravlja, Policijske stanice i Općinske uprave (Službe civilne zaštite) istima čestitam na do sada svim obavljenim aktivnostima i zadacima, a prvenstveno na obilasku i praćenju simptoma Korona virusa osoba koje su rješenjem nadležnih stavljene u samoizolaciju.
Hvala Bogu na području naše općine od trenutno oko 190 osoba koja su u samoizolaciji nemamo niti jednog oboljelog, niti simptoma koji upućuju na zarazu od Korona virusa, a već ih je 5 izašlo iz samoizolacije.

Opširnije...

Saopćenje za javnost

Datum; 23.03.2020. godine.

Općinski Štab civilne zaštite Gornji Vakuf- Uskoplje, na sastanku održanom 23.03.2020. godine u sali Općinskog načelnika, razmatrao je Informaciju o poduzetim aktivnostima na suzbijanju širenja zarazne bolesti koronavirusa na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje te daje sljedeče saopštenje za javnost.

Odlukom Svjetske zdravstvene organizacije od srijede (11.03.2020.) proglašena je epidemija globalnih razmjera (pandemija) od novog COVID 19 Coronavirusa, s tim u vezi su poduzete aktivnosti na suzbijanju širenja korona virusa..
Dom zdravlja Gornji Vakuf- Uskoplje do današnjeg dana proveo je sve mjere zaštite stanovništva Općine po naredbama Općinskog, Kantonalnog i Federalnog štaba civilne zaštite.
Dolazak pacijenata u Ustanovu je regulisan trijažnim punktom. Svaki dan jedan doktor i medicinski tehničar i sestra rade trijažu pacijenata mjereći temperaturu i uzimajući epidemiološku anketu i zdravstvenu anamnezu. Organiziran je poseban prostor za pacijente pozitivne na epidemiološkoj anketi.
U samoizolaciji se do danas nalazi 180 osoba, sve te osobe nemaju nikakvih simptoma a sve osobe koje naknadno pristignu na prostor naše općine će se smjestiti u samoizolaciju uz predviđenu epidemiološku anketu i zdravstvenu anamnezu.
Do ovog sastanka nitko od samoizoliranih nema simptoma koji upućuju na virusna oboljenja pa tako ni na Coronavirus. Svi testovi na Covid 19 su negativni što je jako bitno za daljne postupke i planiranje aktivnosti koji će doprinijeti kvalitetnijoj zaštiti stanovništva.
HES služba svaki dan dostavlja MUP-u i Civilnoj zaštiti nove podatke o novim Rješenjima za samoizolaciju. Dezinfekcija prostora i institucija na području Općine se radi svaki dan.
Samo svakodnevnom komunikacijom i koordinacijom aktivnosti ovakvo stanje na području naše Općine je moguće zadržati. Savjesnim ponašanjem i mjerama zaštite vjerujemo da ćemo posljedice pandemije ovoga virusa svesti na najmanje moguću mjeru.
Još jednom apelujemo na građane u samoizolaciji na savjesno ponašanje, i provođenje mjera samoizolacije koje su propisane po Rješenju Zavoda za javno zdravstvo. Poštujući sve mjere uvelike doprinosite zaštiti sebe i drugih.
Također molimo sve građane naše općine da poštuju i provode Naredbe Federalnog, Kantonalnog i Općinskog štaba civilne zaštite
Osim gore navedenog na sastanku je predloženo da Općinski načelnik usvoji Odluku o proglašenju stanja nesreće uzrokovane mogućom pojavom koronavirusa (COVID -19) na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje


Općinski Štab civilne zaštite Gornji Vakuf- Uskoplje

Saopćenja i na facebook stranici

Kako bi se spriječilo širenje neprovjerenih informacija Služba za civilnu zaštitu općine Gornji Vakuf - Uskoplje pokrenula je facebook stranicu na kojoj će se objavljivati sve relevantne informacije u vezi sa trenutnom epidemiološkom situacijom na području Općine, kao i sve naredbe kriznih stožera Federacije BiH, Kantona SBK/KSB te Općinskog kriznog stožera.

FACEBOOK STRANICA SLUŽBE ZA CIVILNU ZAŠTITU OPĆINE GORNJI VAKUF - USKOPLJE

Nova naredba Federalnog štaba/stožera civilne zaštite

ulica
Na današnjoj je sjednici Federalni štab/stožer civilne zaštite u Sarajevu donio novu naredbu:
 
1. Naređuje se zabrana kretanja osobama mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina na području Federacije BiH.

2.Za provođenje ove naredbe odgovorni su ministri kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

3.Zadužuju se ministarstva iz točke 2. ove naredbe da putem Federalnog operativnog centra civilne zaštite izvještavaju Federalni štab/stožer o svim poduzetim mjerama.

4.Ova naredba stupa na snaga danom donošenja i primjenjuje se do 31. marta/ožujka 2020. godine.
 
 

Obavijest Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK/KSB

U cilju suzbijanja posljedica novonastale situacije izazvane globalnom pandemijom korona virusa, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK/KSB apelira na poljoprivredne proizvođače u Kantonu da pristupe sjetvi, a Ministarstvo se obvezuje da će svojim programom osigurati sufinanciranje sjemena, goriva, đubriva i zaštitnih sredstava.
Slijedom navedenog mole se poljoprivredni proizvođači da sačuvaju fiskalne račune i porezne fakture o nabavci istog, koji će u postupku realizacije mjera biti dokaz o opravdanosti dodjele sredstava.