Saopćenje za javnost

Datum; 23.03.2020. godine.

Općinski Štab civilne zaštite Gornji Vakuf- Uskoplje, na sastanku održanom 23.03.2020. godine u sali Općinskog načelnika, razmatrao je Informaciju o poduzetim aktivnostima na suzbijanju širenja zarazne bolesti koronavirusa na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje te daje sljedeče saopštenje za javnost.

Odlukom Svjetske zdravstvene organizacije od srijede (11.03.2020.) proglašena je epidemija globalnih razmjera (pandemija) od novog COVID 19 Coronavirusa, s tim u vezi su poduzete aktivnosti na suzbijanju širenja korona virusa..
Dom zdravlja Gornji Vakuf- Uskoplje do današnjeg dana proveo je sve mjere zaštite stanovništva Općine po naredbama Općinskog, Kantonalnog i Federalnog štaba civilne zaštite.
Dolazak pacijenata u Ustanovu je regulisan trijažnim punktom. Svaki dan jedan doktor i medicinski tehničar i sestra rade trijažu pacijenata mjereći temperaturu i uzimajući epidemiološku anketu i zdravstvenu anamnezu. Organiziran je poseban prostor za pacijente pozitivne na epidemiološkoj anketi.
U samoizolaciji se do danas nalazi 180 osoba, sve te osobe nemaju nikakvih simptoma a sve osobe koje naknadno pristignu na prostor naše općine će se smjestiti u samoizolaciju uz predviđenu epidemiološku anketu i zdravstvenu anamnezu.
Do ovog sastanka nitko od samoizoliranih nema simptoma koji upućuju na virusna oboljenja pa tako ni na Coronavirus. Svi testovi na Covid 19 su negativni što je jako bitno za daljne postupke i planiranje aktivnosti koji će doprinijeti kvalitetnijoj zaštiti stanovništva.
HES služba svaki dan dostavlja MUP-u i Civilnoj zaštiti nove podatke o novim Rješenjima za samoizolaciju. Dezinfekcija prostora i institucija na području Općine se radi svaki dan.
Samo svakodnevnom komunikacijom i koordinacijom aktivnosti ovakvo stanje na području naše Općine je moguće zadržati. Savjesnim ponašanjem i mjerama zaštite vjerujemo da ćemo posljedice pandemije ovoga virusa svesti na najmanje moguću mjeru.
Još jednom apelujemo na građane u samoizolaciji na savjesno ponašanje, i provođenje mjera samoizolacije koje su propisane po Rješenju Zavoda za javno zdravstvo. Poštujući sve mjere uvelike doprinosite zaštiti sebe i drugih.
Također molimo sve građane naše općine da poštuju i provode Naredbe Federalnog, Kantonalnog i Općinskog štaba civilne zaštite
Osim gore navedenog na sastanku je predloženo da Općinski načelnik usvoji Odluku o proglašenju stanja nesreće uzrokovane mogućom pojavom koronavirusa (COVID -19) na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje


Općinski Štab civilne zaštite Gornji Vakuf- Uskoplje