Saopćenje Općinskog načelnika

Poštovani sugrađani.
Koristim priliku da vam se na ovaj način obratim i zahvalim na dosadašnjoj saradnji i poštivanju svih mjera i naredbi koje su do sada izdate od strane Federalnog, Kantonalnog i Općinskog štaba civilne zaštite, a u cilju sprečavanja širenja Korona virusa na području naše općine.
Obzirom da su do sada sve aktivnosti, naredbe i mjere na lokalnom nivou vođene u dobroj saradnji i koordinaciji Doma zdravlja, Policijske stanice i Općinske uprave (Službe civilne zaštite) istima čestitam na do sada svim obavljenim aktivnostima i zadacima, a prvenstveno na obilasku i praćenju simptoma Korona virusa osoba koje su rješenjem nadležnih stavljene u samoizolaciju.
Hvala Bogu na području naše općine od trenutno oko 190 osoba koja su u samoizolaciji nemamo niti jednog oboljelog, niti simptoma koji upućuju na zarazu od Korona virusa, a već ih je 5 izašlo iz samoizolacije.


Kako svakodnevno na našu općinu pristižu osobe koje dolaze iz zemalja koje su pogođene pandemijom Korona virusa, a radi se o našim sugrađanima koji borave u tim zemljama i iz dana u dan ih je sve više, te zbog naredbi i mjera Federalnog i Kantonalnog štaba Civilne zaštite koje svakodnevno pristižu i koje treba provoditi, na prijedlog Opštinskog štaba civilne zaštite koji je održan 23.3.2020. godine donio sam:
- Odluku o proglašenju stanja nesreće uzrokovane mogućom pojavom Korona virusa (COVID-19) na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje.
Ovakvu odluku sam donio upravo iz razloga potrebe povećanog obima angažovanja ljudstva i opreme u izvršavanju svih potrebnih zadataka u narednom periodu, kao i izdvajanju namjenskih sredstava za tu namjenu.
Ovom odlukom se upravo omogućuju Opštinskom štabu civilne zaštite da može angažovati po potrebi prvenstveno sve ljudstvo i materijalne resurse Javnih ustanova i Javnih preduzeća kojima je općina osnivač, Crvenog križa a zatim ukoliko bude potrebno i privrednih subjekata i drugih pravnih lica, savjeta mjesnih zajednica i nevladinih organizacija sa područja naše općine.
Od svih gore navedenih tražim da su u punom kapacitetu na poziv Opštinskog štaba civilne zaštite stave na raspolaganje.
Poštovani sugrađani od danas svi smo Civilna zaštita naše općine, a prva i osnovna mjera samozaštite je da štitimo samog sebe, a zatim svoje najbliže, rodbinu, prijatelje, komšije, a time i našu cijelu općinu.
Budimo solidarni i pomozimo jedni drugima kako bi svi lakše prevazišli ovako tešlu situaciju, poštujmo naredbe i mjere nadležnih, smanjimo socijalne kontakte i odlaske u Javne institucije na minimum, a pogotovo u Dom zdravlja naše općine.
Već od sutra omogućit ćemo za sve oboljele i starije osobe od 65 godina, da mogu kontaktirati i izvršiti potrebu za lijekovima sa esencijalne liste za mjesec april, kako bi vam ih mogli dostaviti na vašu kućnu adresu.
Upustvo i kontakt brojeve objavit ćemo u toku dana preko naše WEB i Facebook stranice, a također i preko lokalnih portala i na oglasnim pločama u mjesnim zajednicama.

Na kraju hvala vam svima koji poštujete sve naredbe i mjere koje su do sada izdate, a sa druge strane molim vas da kao savjesni građani prijavite osobe koje dođu u vaše naselje iz zemalja koje su pogođene zarazom Korona virusa kao i one koji krše samoizolaciju na brojeve: Policija-122, Civilna zaštita-062 939 107.


S poštovanjem.
Gornji Vakuf-Uskoplje 24.03.2020. godine

Općinski načelnik
Sead Čaušević, prof.