Uputstvo

Za dostavu lijekova sa esencijalne liste za mjesec april/travanj 2020. godinu.

Molimo sve građane koji imaju zdravstveni problema i koji su stariji od 65 godina da putem kontakt telefona dostave potražnju lijekova koje koriste sa esencijalne liste i to:

1. MZ GORNJI VAKUF – USKOPLJE 1 DOM ZDRAVLJA--------------TELEFON O30 509 078
2. MZ GORNJI VAKUF – USKOPLJE 2 DOM ZDRAVLJA---------------TELEFON 030 494-094
3. MZ GORNJI VAKUF–USKOPLJE 3 (Odvode, Batuša, Krupa) Centar za obrazovanje, sport i kulturu)-- 030 265 -304
4. MZ UZRIČJE (Paloč, Duša i Uzričje)---------------------------------------TELEFON 030- 494- 068
5. MZ PODGRAĐE (Podgrađe i Trnovača)-----------------------------------TELEFON 030 494-068
6. MZ VOLJICE (Jagnjid, Kute, Vaganjac, Gaj, Osridak i Gornje Voljice)-----------TELEFON 030 494-068
7. MZ PLOČA (Vilić Polje i Ploča)------------------------------------------------TELEFON 030 265- 403
8. MZ PAJIĆ POLJE(Dražev Dolac, Durat. Dolac, Ričica i Pajić Polje, Hrasnica)---TELEFON 030 265- 403
9. MZ GRNICA ----------------------------------------------------------------------TELEFON 030 265- 403
10. MZ BOJSKA ----------------------------------------------------------------------TELEFON 030 265- 403
11. MZ DOBROŠIN (Dobrošin i Boljkovac) ambulanta Voljevac--------------TELEFON 030 285-715
12. MZ PIDRIŠ---------------------------------------------------------------------------TELEFON 030 265 683
13. MZ BISTRICA ----------------------------------------------------------------------TELEFON 030 265 683
14. MZ ŽDRIMCI i VRSE -------------------------------------------------------------TELEFON 030 265 683

Dežurnoj osobi na telefonu ostavljate sljedeće podatke:

-  Prezime i ime
-  Datum rođenja
-  Broj zdravstvene knjižice
-  Lijek koji koristite
-  Adresu stanovanja
-  Kontakt telefon

Bez obzira da li Vam je zdravstvena knjižica ovjerena ili ne, imate zdravstvenu markicu ili ne, lijekovi će Vam biti dostavljeni na kućnu adresu.

Poštovani građani molimo Vas da svoje potrebe iskazujete realno, kako ne bi došlo do zloupotrebe istih i kako bi svi korisnici dobili lijekove.

Telefone možete koristiti od 25. 03. 2020 godine u radnom vremenu od 8 do 15 sati.

OPĆINSKI ŠTAB CIVILNE ZASTITE