Stalne komisije/povjerenstva

Komisija/Povjerenstvo za izbor i imenovanje
1.  Duratbegović Nijaz
predsjednik
2.  Muminović Elma
član
3.  Šupčić Nesib
član
4.  Ana Novaković član
 5.  Goran Batinić
član
Komisija/Povjerenstvo za Budžet/Proračun i financije 
1.  Igor Blažević
predsjednik
2.  Milanović Emir član
3.  Ramić Adnan
član
4.  Danijela Jurina član
5.  Šehić Eniz član
Komisija/Povjerenstvo za Statut i propise
1.  Marinko Krajina
predsjednik
2.  Duratbegović Nijaz
član
3.  Branko Matijanić član
4.  Brzika Amra član
5.  Zdravko Batinić član
 Komisija/Povjerenstvo za prigovore, predstavke i prijedloge
1.  Goran Batinić
predsjednik
2.  Duratbegović Nijaz član
3.  Tijana Barnjak član
4.
 Brzika Amra član
5.  Abazović Muris član
 Komisija/Povjerenstvo za društvene djelatnosti
1.  Karahodžić Alisa
predsjednik
2.  Ivan Pilić
član
3.  Šečunović Samira član
4.  Anka Bilić član
5.  Dželihodžić Almir
član
Komisija/Povjerenstvo za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova
1.  Zahirović Armin predsjednik
2.  Ivo Posavac
član
3.  Fale Husein
član
4.  Tomislav Jozić
član
5.  Puljarga Sabahudin član
Komisija/Povjerenstvo za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova
1.  Karahodžić Alisa
predsjednik
2.  Franjo Jurleta
član
3.  Šečunović Samira član
4.  Stanko Kustura
član
5.  Milanović Emir
član
Komisija/Povjerenstvo za poslove mjesnih zajednica
1.  Tomislav Perić
predsjednik
2.  Šupčić Nesib
član
3.  Ivica Boškić
član
4.  Sušić Faris
član
5.  Zahirović Armin
član
Administrativna komisija/povjerenstvo
1.  Milanović Emir predsjednik
2.  Ivica Žuljević član
3.  Abazović Sulejman
član
4.  Goran Batinić
član
5.  Abazović Muris
član
Etička komisija/povjerenstvo
1.  Muminović Elma
predsjednik
2.  Ana Novaković
član
3.  Zahirović Armin član
4.  Zrinka Jerković
član
5.  Čaušević Merhila
član
Općinska izborna komisija/povjerenstvo
1. Milanović Adnan
predsjednik
2. Branko Matijanić član
3. Marija Kolak Žuljević
član
4. Duhandžić Šeherzada
član
5. Bajraktarević Ismihan
član

.

 

 Statut

proracun

 

 

 

 

Geoportal

 

 

 

 

 Gradovi partneri

 

 

 

   

Strategije

 

 

 

 

Karta