19. sjednica OV 2023

Na osnovu člana 45. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf–Uskoplje", br.1/01 i 3/05 ) sazivam 19. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje koja će se održati dan 07. 09. 2023. godine (četvrtak) sa početkom u 11 sati u velikoj sali općine Gornji Vakuf-Uskoplje.

Za sjednicu predlažem slijedeći :

DNEVNI RED

1. Vijećnička pitanja
2. Usvajanje Zapisnika sa 18. redovne sjednice Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o sastavu VI saziva Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje
4. Prijedlog Odluke o izmjenama Budžeta Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2023.godinu
5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2023.godinu
6. Prijedlog Odluke o finansiranju političkih subjekata Općine Gornji Vakuf-Uskoplje
7. Prijedlog Odluke o naknadama vijećnicima i članovima stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje
8. Prijedlog Odluke o preuzimanju prava osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja JU Dječji vrtić „Zvončić“ Gornji Vakuf-Uskoplje
9. Prijedlog Odluke o dodjeli općinski priznanja za 2023.godinu
10. Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023.godine
11. Prijedlog Odluke o prijenosu stalnih sredstava;
      a) JU Dječji vrtić „Zvončić“ Gornji Vakuf-Uskoplje
      b) JU Centar za obrazovanje sport i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje
      c) JU Dom zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje
      d) JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje
     e) Agenciji za vodno područje rijeke Save, Sarajevo
12. Razmatranje Inicijative za izgradnju brze ceste Nević Polje-Rostovo-Bugojno sa ograncima prema Gornjem Vakufu-Uskoplje, Donjem Vakufu i Jajcu
13. Razmatranje Inicijative za dodjeljivanje naziva trga Zečaj
14. Informacija o stanju privrede na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 2022.godini
15. Informacija o provedenim javnim nabavkama u 2022.godini
16. Izvještaj o radu Općinske izborne komisije Gornji Vakuf-Uskoplje za 2022.godinu
17. Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2022.godinu
18. Izvještaj o radu Drugostepene stručno - upravne komisije za 2022.godinu
19. Izvještaj o radu Konkursne komisije za 2022.godinu
20. Prijedlog Rješenja o imenovanju Skupštine JKP Radovina d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje
21. Prijedlog Rješenja o imenovanju Skupštine JKP VIK d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje
22. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora JU Apoteka Gornji Vakuf-Uskoplje
23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na razrješenje v.d. direktora JU Centar za socijalni rad Gornji Vakuf–Uskoplje
24. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Gornji Vakuf–Uskoplje

 

 

                                                                                                                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                                              Goran Batinić, mag. nov.

 

 

                                                                                         

.

 

 

 Statut

proracun

 

 

 

 

Geoportal

 

 

 

 

 Gradovi partneri

 

 

 

   

Strategije

 

 

 

 

Karta